Jak čelit prekérní práci – situace migrantů a migrantek v nízce placených zaměstnáních

Christo Bjalkovski

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR připravilo ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a Odborovým svazem pracovníků obchodu v nejbližší době 3 akce na téma Jak čelit prekérní práci. Podrobnější informace nalezente také na stránce Konsorcia.

FILM „Stromkaři“

Premiéra: pátek 21. září 2012 v 18.00 hod.
Místo: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Pořádá INTER/ AKTION a La Strada ČR

Dokument Daniely Agostiny o případu dlouhodobého vykořisťování zahraničních dělníků najatých na práci v Lesích České republiky. Film bude promítán v původním znění v anglickém jazyce. Po filmu bude následovat moderovaná diskuse za účasti aktérů dokumentu.

SEMINÁŘ KONSORCIA - Jak čelit prekérní práci (s důrazem na situaci migrantů a migrantek v nízce placených zaměstnáních)

Datum: pondělí 24. září 2012, od 9.30 do 15.30 hod.
Místo: Dům odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Potýkáte se ve vašich organizacích s klienty a klientkami, kterým není vyplácena mzda, přesčasy či na druhé straně jsou jim zkracovány pracovní úvazky? Jsou to ojedinělé zkušenosti anebo takové, které se opakují u konkrétních vykořisťujících zaměstnavatelů? Zkušená pedagožka a koordinátorka Retail Action Project z New Yorku, Carolyn Gleason, povede seminář o tom, jaké strategie je možné používat pro zlepšení pracovních a platebních podmínek pracovníků a pracovnic v nízce placených a nestálých pracovně-právních vztazích. Seminář je určen pro pracovníky nevládních organizacích, odborů a migranty a migrantky.

Program:

  • představení projektu Retail Action Project z New Yorku
  • workshop o neplacení mezd a přesčasů
  • workshop o organizování kampaní a zapojování migrantů a migrantek

 

DEBATA - Prekérní práce v obchodech: co mohou dělat odbory?

Datum: úterý 25. září 2012 od 18.30
Místo: Klub K4, Celetná 20, Praha 1

Propouštění, stres, neproplácení přesčasů, nízké mzdy - je toto realita práce prodavaček a prodavačů? Jak reagují odbory na růst prekérní práce v obchodech v Česku a USA?

Diskutující: Carolyn Gleason (Retail Action Project, USA), Jiří Šafář (Odborový svaz pracovníků obchodu), pracovnice Tesca, migrantka z Ukrajiny (tbc.). Moderátor: Marek Čaněk (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR).

Seminář a debata se konají za finanční podpory Velvyslanectví USA a Nadace Open Society Fund Praha. Mediálními partnery jsou čtrnáctideník A2 a migraceonline.cz.