Inspirace do poradenské praxe: Ohlédnutí za seminářem EKS

EKS

Na čem je založen princip zplnomocňování (neboli „empowerment“) klientů? Lze tento přístup uplatnit v každé situaci? A co všechno je dobré vědět, aby byla moje podpora skutečně efektivní? V EKS zastáváme přístup, že pro práci s lidmi je velice důležité znát především sám sebe, své motivy, hodnoty. To umožňuje například dialogická metoda CABLE, v jejímž středu stojí právě osobnost sociálního pracovníka/poradce.  Tento přístup na semináři EKS v říjnu představil zahraniční host Tonny Addy z Velké Británie. A v čem tato metoda spočívá?  

Hlavním tématem semináře "Jak účinně podpořit klienty aneb tržiště inspirativních metod" byly různorodé možnosti podpory znevýhodněných klientů. S účastníky a účastnicemi semináře jsme se podělili o naše zkušenosti s aplikací švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q. Cílem této metody je pomoci klientům najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality získané v průběhu celého života. Tento přístup se nám velmi osvědčil například při práci s matkami na rodičovské dovolené či migranty, protože umožňuje pracovat s veškerými životními zkušenostmi jednotlivce, tedy i s těmi, které jsme získali mimoděk (např. v období nezaměstnanosti, v jiné zemi, během rodičovské dovolené).

Třešničkou programu byla pak prezentace a následný workshop zahraničního lektora, trenéra a vedoucího projektů Tonnyho Addyho, který přítomné seznámil s metodou práce CABLE. Tento přístup klade důraz na osobnost samotného sociálního pracovníka/poradce a na jeho sebeuvědomění. Při podpoře klientů jsou dle tohoto modelu zásadními vlastnostmi důvěra, respekt a otevřenost vůči změně. Sociální či poradenská práce by pak měla vést ke zmocnění klientů, inovativním krokům a transformaci životů a komunit. Úvodní prezentaci Tonnyho Addyho, která tuto metodu a její praktické využití přibližuje, najdete v českém jazyce zde.

Kromě prezentací měli účastníci semináře možnost vybrat si také ze 4 praktických workshopů a vše si hned vyzkoušet. Kromě workshopu zaměřeného na rozvoj silných stránek a empowerment klientů, tak mohli načerpat inspiraci pro rozvoj vlastní organizace nebo si vyzkoušet několik hravých technik zaměřených na rozvoj potenciálu u klientů. Závěrečná část setkání patřila diskusi, při níž mohli přítomní sdílet vzájemné zkušenosti a diskutovat o tom, jak lze popisované metody zapojit do každodenní praxe.

A jaká zde byla atmosféra? Prohlédněte si fotogalerii z akce!

 

Seminář byl realizován v rámci projektu Práce jako cesta k integraci, financovaného z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Evropský sociální fond
Praha & EU: investujeme do Vaší budoucnosti

Fotogalerie: