EKS získala akreditaci u Ministerstva práce a sociálních věcí

Eva Kavková

EKS úspěšně prošla akreditačním procesem u Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to již druhá akreditace, kterou jsme získali - ta první je od Ministerstva školství.. 

V naší vzdělávací nabídce tedy najdete jak akreditované kurzy především pro pedagogy a ty, kteří se zabývají dalším vzděláváním a rozvojem ať již svých zaměstnanců nebo klientů, tak i nově akreditované kurzy pro sociální pracovníky. Nejbližší akreditovaný kurz je motivace klientů v poradenské praxi a uskuteční se 5.11.2013. Více informací o kurzech se dozvíte zde.