EKS v galerii současného umění DOX

Ivana Šindlerová

 I nezisková organizace se může srovnávat s komerčními subjekty. O tom se tým EKS přesvědčil, když byl vybrán do soutěže Projektový manažer roku 2012 v kategorii projekt roku.

Soutěž, kterou pořádala Společnost pro projektové řízení, zahrnovala ještě další tři kategorie – kromě manažera/ky roku také charitativní a studentský projekt. Fakt, že jsme na žádost pořadatelů byli přeřazeni ze skupiny charitativní projekt do volné soutěže s firmami, nás velmi potěšil. EKS se tak dostala mezi pět finalistů. S projektem „V práci otevřeno“, který byl zaměřen na podporu kvalifikovaných migrantů a migrantek na pracovním trhu, jsme soutěžili s konkurenty z velkých společností, jakými jsou například Plzeňské městské dopravní podniky či Vysoké učení technické v Brně.
Na galavečeru, který se konal 9. října 2012 v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích, jsme představili naši prezentaci s názvem „EKS v DOXu“. Jejím cílem bylo v pevně daném časovém limitu především zaujmout a pobavit publikum. Sestavili jsme ji z tematických fotografií týmu EKS (který především stojí za úspěchem projektu), předem připravených a nasnímaných v prostorách galerie.
V soutěži jsme sice nevyhráli, ale skutečnost, že jsme se dostali mezi pět nejlepších v oblasti řízení projektů, je pro nás velkým zadostiučiněním. Projekt „V práci otevřeno“ získal již v září prestižní Národní cenu karierového poradenství udělovanou centrem Euroguidance. I když realizace projektu skončila letos v srpnu, podařilo se nám připravit další, návazný, s názvem „Změňte to!“ Projekt opět podporuje migranty a migrantky při hledání kvalifikovaného zaměstnání, a jak doufáme, nabídne i nové, zajímavé a kvalitnější služby všem zúčastněným.

Projekty „V práci otevřeno“ a „Změňte to!“ jsou financovány z Operačního programu Praha – Adaptabilita Evropským sociálním fondem a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond
Praha & EU: investujeme do Vaší budoucnosti