Co získáte na kurzech osobního rozvoje?

Lenka Němcová

„Naučila jsem se ocenit sama sebe. Kurz pro mě byl hezká příležitost pochopit své přání, své sny, uvědomit si své silné a slabé stránky“ shrnuje Olga svou zkušenost s kurzy osobního rozvoje, kterých se v EKS společně se skupinou 6 žen účastnila. A jak takový kurz probíhá?

 

Znát sám sebe je první krok

„Pro mě bylo důležité, že jsem se naučila reálnějšímu sebehodnocení. Od neustálého vnitřního kritika jsem se posunula směrem k pozitivnějšímu pohledu na sebe a své dovednosti.“

V kurzech vedeme účastnice k tomu, aby v prvé řadě lépe poznaly samy sebe, tedy věděly, jaké jsou jejich přednosti a oblasti rozvoje. Na lekcích proto začínáme tím, že pomáháme účastnicím vytvořit seznam silných stránek. Prostřednictvím pátrání ve vlastní minulosti (zaměřujeme se především na zlomové okamžiky, učící se momenty a úspěchy malého i většího rázu) objevujeme možná již zapomenuté dovednosti, které nás v životě formují.

Cíl a plán

„Umím teď lépe plánovat, určovat cíle a lépe si představím postup pro jejich dosažení.“

Dalším krokem je pak ujasnění „co chci a jak toho mohu dosáhnout“. V této fázi často využíváme různé metody pro stanovování cílů, sestavení akčního plánu nebo srovnávání osobních a životních hodnot. Když má totiž člověk jasnou představu, kam by se chtěl v životě dále posouvat, lépe plánuje, o jakou práci se ucházet nebo do jakých kurzů investovat.

Jaké jsou mé možnosti

„Lépe jsem poznala sebe sama a tím pádem získala i větší sebedůvěru. Využiji to teď při hledání práce a ke svému dalšímu rozvoji.“

Součástí úvah o budoucnosti musí být samozřejmě i vyhodnocování příležitostí – co nabízí okolní svět a zda je tato nabídka vhodná právě pro mne. Nezbytnou součástí rozvojových lekcí je tedy i práce s informačními zdroji, sebereflexe a vyhodnocování osobního posunu.

 

Kurz proběhl v rámci projektu „Na cestě do práce“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.