Co potřebují migranti a migrantky při hledání práce?

Markéta Cudlínová

Jak se potýkají migranti a migrantky s ekonomickou krizí? Daří se jim udržet si práci nebo najít novou? A jakou roli v tom hrají neziskové organizace, které jim poskytují služby a poradenství? Na podobné otázky hledá odpověď EKS spolu dalšími pěti partnery z Velké Británie, Španělska, Německa a Polska v novém projektu European Migrant Adviser Toolkit (EMAT), jehož cílem je vytvoření metodiky pro poskytovatele pracovního poradenství migrantům/tkám.

Důležitou součástí projektu byl právě dokončený výzkum, kterého se v roli respondentů zúčastnili migranti a migrantky z 5 evropských zemí. Z výzkumu vyplynulo, že předchozí pracovní zkušenosti, sociální zázemí, dobrá orientace na trhu práce a získání kompetencí nezbytných pro výkon zaměstnání jsou zcela klíčové pro nalezení zaměstnání.

Připravovaná metodika, která vychází z výstupů tohoto výzkumu a ze zkušeností jednotlivých partnerských organizací v oblasti poradenství, byla v podobě prvního návrhu vytvořena společně během květnového setkání všech zúčastněných partnerů v Londýně. Testovací verze metodiky by měla být hotova během prosince letošního roku a následně proběhne její ověřování vybranými pracovníky poskytujícími poradenství. Našim cílem je vytvořit opravdu praktický nástroj, který budou moci poradci využívat při každodenní práci. Proto budeme testování metodiky věnovat velký prostor a očekáváme, že získané poznatky výrazně ovlivní její finální podobu. Takto připravená metodika bude zdarma nabídnuta všem zájemcům a zájemkyním o profesní poradenství a vzdělávání migrantů/tek v každé partnerské zemi.

Nezapomeňte sledovat naše stránky, o novinkách ohledně tvorby metodiky vás budeme průběžně informovat!

Metodika je vytvářena v rámci projektu European Migrant Adviser Toolkit, který byl podpořen v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci.