Co mají společného manažer a horský vůdce

EKS

EKS připravila na podzim několik nových kurzů. Jedním z nich jsou dvoudenní manažerské dovednosti. A v čem je tento kurz netradiční? V rozhovoru s lektorkou a dlouholetou manažerkou EKS Ivanou Šindlerovou, která pro vás tento kurz připravila, se dozvíte, proč by měl manažer znát sám sebe a jak na to prakticky.

Proč přicházíte s novým kurzem manažerských dovedností, když nabídka podobných kurzů v Praze je obrovská?

Máte pravdu, kurz je naší podzimní novinkou. V dobách, kdy jsem začínala s řízením organizace, jsem absolvovala pár podobných kurzů ve vzdělávacích organizacích v Praze. Vždy mi tam chyběla větší možnost nahlédnout do tématu, jaké vlastnosti a schopnosti by měl dobrý vedoucí mít a jak se mohu s obecnými kritérii poměřit já.  Zamyšlení nad tím, jakou manažerkou vlastně chci být a jak moc styl vedení ovlivňuje moje osobnost.

Jeden zkušený manažer mi nedávno řekl, že každý si vlastně volí, jakým vedoucím chce být. Po letech, kdy jsem sbírala zkušenosti s vedením týmu a vzdělávací organizace, jsem spojila to, co mě baví, a kde myslím, mohu sdílet své zkušenosti, tedy lektorskou činnost a řízení. A tak vznikl tento kurz. Kurz už jednou proběhl, v poměrně velké skupině asi 25 osob, což mi umožnilo získat zpětnou vazbu a „vychytat“ některé drobnosti. Teď jsem s ním spokojená a budu ráda, když bude užitečný i dalším zájemcům.

V čem se tedy Váš kurz liší od ostatních?

Kurz bude dvoudenní a liší se především tím, že obsahuje sebezkušenostní prvky. Aby mohl manažer dobře vést lidi, musí nejprve porozumět sám sobě. Musí znát vlastní silné stránky i slabiny, které přijme a nebude je ani zakrývat ani kvůli nim obviňovat druhé. Měl by mít jasno ve svých hodnotách a jednat v souladu s nimi. Měl by mít disciplínu a schopnost sebekontroly, ale především by měl mít rád sám sebe, vědět kým je, být otevřenou naslouchající oporou namísto kritika bez schopnosti klást otázky. Díky vlastní sebejistotě a zdravému sebevědomí by neměl mít potřebu podřízené ponižovat, peskovat, dokazovat jim vlastní převahu…zkrátka měl by být „spokojený sám se sebou“.

Během kurzu budeme tedy „zkoumat, jak to vlastně každý z nás má s představou o sobě a své vedoucí roli“. Budeme se taky zaměřovat na téma komunikace s podřízenými a kolegy, hledat způsoby, jak i nepříjemné věci či výtky říci tak, aby je ostatní přijali bez potřeby se bránit. Budeme se dívat na různé styly vedení a vycházet především z vlastní zkušenosti s našimi nadřízenými a podřízenými. Na straně druhé nepůjde jenom o oblast komunikace a sebezkušennosti. Dotkneme se také tematiky delegování, kontroly, týmové spolupráce, strategií apod. 

Jak se podle Vás pozná dobrý/dobrá vedoucí?

Líbí se mi přirovnání, že manažer je jako horský vůdce. Musí udávat směr a motivovat členy výpravy, zajistit podmínky a zvládat kritické situace. Dobrý vedoucí by myslím měl především být otevřený, měl by mít dost sebejistoty a optimismu. Měl by se umět dívat dopředu, inspirovat a motivovat podřízené, pracovat na sobě a mít radost z úspěchu celého týmu. Především by měl ale vědět, že je pro ostatní vzorem…i ve chvíli, kdy o to nestojí a že od jeho každodenního chování se odvíjí loajalita a výkonost jeho podřízených.