Chystáme praktickou metodiku pro začínající i zkušené poradce

EKS

Když jsme v EKS před lety s kariérovým poradenstvím začínali, byla to dobrodružná a objevná cesta. Studovat tento obor v té době možné nebylo, informačních zdrojů bylo poskrovnu a především téměř nikdo nevěděl, co si pod tímto názvem vlastně představit. Nejvíce nám scházel srozumitelný a praktický návod, jak na to. Nám pomohla inspirace v zahraničí a odvaha vše vyzkoušet v praxi. O to, co se nám osvědčilo nejvíce, bychom se nyní chtěli podělit v nové metodice se svými kolegy – zkušenými i začínajícími poradci z praxe. A na co se můžete v publikaci těšit?

Jednoho dne zašel Tracy za svým nadřízeným, panem Valorou, aby si s ním promluvil o své budoucnosti.

„Chci se stát ochutnávačem,” řekl mu.

...

„Co víš o ochutnávání kávy?” ptal se Valora.„Mám rád kávu,” řekl Tracy.

„Co víš o ochutnávání kávy?” opakoval Valora svou otázku.„Něco kávy už jsem vypil v oddělení ochutnávačů.”

„Vypil jsi jen tolik kávy a snědl tolik vdolků, co dostávají všichni ostatní, kteří nejsou profesionální ochutnávači,” řekl Valora.

„Když byla káva dobrá, poznal jsem to,” řekl Tracy. „Když byla špatná, poznal jsem to taky.”

„Jak jsi to poznal?”„Podle chuti.”

„Máme tři ochutnávače: Nimma, Peberdyho a Ringerta,” řekl Valora. „Jsou u firmy pětadvacet, pětatřicet a jednačtyřicet let. Jak dlouho pracuješ ty u Otto Seyfanga?”

„Čtrnáct dní.”„A chceš se stát ochutnávačem?”„Ano.”

Poznáte z jaké knihy je ukázka? A Přemýšleli jste někdy nad tím, zda by byl z Tracyho dobrý ochutnávač kávy, a co by mu pomohlo k argumentaci na pracovním pohovoru? Protože my v EKS máme román W. Saroyana Tracyho tygr moc rádi, vypůjčili jsme si z něj ukázku jako evokaci k vybraným teoriím kariérového poradenství do naší nové metodiky „Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století“.

 

V knize se zamýšlíme nad otázkami, které jsou v praxi kariérových poradců důležité, např.: Jak se vyrovnat s rychle se měnícím světem? Jak ovlivňují volbu povolání hodnoty člověka? Co nás při volbě povolání limituje? Jakou roli v našich kariérních rozhodnutích hraje náhoda? Jak pracovat s příběhy klientů v poradenství? A jaké jsou pravděpodobné scénáře budoucího vývoje pracovního trhu?

Kromě teorií a historického vývoje kariérového poradenství zde najdete také interaktivní cvičení s využitím literárních a filmových děl, tipy pro poradce, návody na aktivity, případové studie a především hodně inspirace pro vlastní poradenskou praxi.

A kdy se můžete na novou publikaci těšit?

Oficiální přivítání knihy proběhne na netradičním semináři „Kariérové poradenství- nástroj do školy, do práce i do života“ 1. 6. 2015 v Praze. Praktický průvodce bude od června k dispozici také v tištěné podobě v kanceláři EKS nebo ke stažení na našich webových stránkách.

 

Metodika vznikla v rámci projektu  financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.