Assessment centrum „na nečisto“ a jeho přínos z pohledu účastnice

Martin Petráš

Možná jste se již setkali se situací, kdy vás firma, ve které se ucházíte o místo, vybrala do užšího výběru kandidátů a místo obvyklého pohovoru následoval celodenní program plný individuálních a skupinových aktivit. Metoda tzv. assessment centra je dnes v oblasti výběru zaměstnanců, především na manažerské pozice, oblíbenou alternativou klasického výběrového řízení. V rámci projektu „Změňte to“ pravidelně umožňujeme našim účastníkům a účastnicím vyzkoušet si assessment centrum „na nečisto“. V rámci tohoto čísla zpravodaje přinášíme rozhovor s Lizou Ivak, absolventkou programu, která se s vámi podělí o své zkušenosti.

Assessment centrum je dnes již běžnou součástí výběrových řízení, při nichž jsou vybíráni zaměstnanci na pozice středního a vyššího managementu, pozice úzce specializované či takové, kde je předpokládán přímý kontakt s klientem (např. obchodníci). Umožňuje zaměstnavateli získat pohled na uchazeče hned z několika stran (budoucí nadřízený, kolega, nezávislý pozorovatel apod.) a v různých situacích. Využívány jsou individuální či skupinové aktivity, které se více či méně podobají těm reálným na pracovišti. Hodnotí se přitom jedna či více kompetencí (tj. nejen znalosti nebo vědomosti v oboru, ale i vlastnosti nebo celá osobnost), které zaměstnavatel považuje za klíčové pro danou pozici. Assessment centra se účastní vždy několik uchazečů najednou, což umožňuje hodnotitelům přímé srovnání.

Ruku v ruce s rostoucí oblibou této metody se zvyšuje zájem firem rozvíjet klíčové kompetence také u svých stávajících zaměstnanců. K tomu pak slouží obdobná metoda, tzv. development centrum, neboli počeštěně také rozvojové centrum. Při ní je kladen důraz nikoliv na výběr nejvhodnějšího kandidáta, ale na samotné hodnocení účastníků, které je předáváno formou zpětné vazby s doporučením individuálního plánu. Z důvodu účasti pracovníků různých profesí se development centrum často zaměřuje pouze na rozvoj tzv. „měkkých“ dovedností (např. spolupráce, sebeprezentace, kreativita), tedy těch, které jsou pro všechny profese společné.

Evropská kontaktní skupina zahrnula do svého projektu „Změňte to“ rozvojový program, v němž se snažíme kombinovat výše uvedené metody tak, aby si účastníci vyzkoušeli situaci co nejvíce podobnou reálnému assessment centru, se kterým se mohou setkat při hledání zaměstnání, a zároveň se o sobě dozvěděli co možná nejvíce. Požádali jsme o rozhovor absolventku programu Lizu Ivak s cílem nabídnout vám zkušenost z pohledu účastnice.

Na úvod se chci zeptat, zda jste se vůbec někdy předtím, než jste se zúčastnila našeho programu, s touto metodou setkala, například při výběrovém řízení?
Před tím, než jsem se zúčastnila assessment centra, jsem nikdy podobnou metodu nezažila. Za účast jsem každopádně ráda, protože věřím, že v budoucnu mi bude tato zkušenost užitečná.

Součástí dne bylo hned několik aktivit. Která byla pro vás osobně nejzajímavější?
Osobně jsem netrpělivě čekala na to, jak se mi podaří zvládnout cvičný pohovor, protože vím, že to, jak při něm člověk zapůsobí, výrazně ovlivňuje jeho šance při hledání zaměstnání. I když mám dost bohatou praxi na Ukrajině, téměř 10 let, mé předchozí pracovní pohovory probíhaly mnohem jednodušeji. Trvaly většinou jen 15 minut, a nebyl to nikdy ten klasický pohovor. Tady jsem měla možnost si ho vyzkoušet, a to se všemi druhy vynalézavých otázek.
Také se mi líbila aktivita stavění věže, jelikož to byla práce s ostatními účastníky a bylo při ní možné využít a ukázat svou kreativitu, vynalézavost, komunikační dovednosti. Z podobných důvodů mi přišly zajímavé i další skupinové aktivity.

Setkala jste se s něčím, co vám opravdu dělalo problém?
Pohovor byl pro mě velice těžký. Připravila jsem se, co nejlépe  jsem uměla, ale cítila jsem, že jsem se dovednosti „jak zvládnout přijímací pohovor“ naučila jen částečně. Myslím, že k dokonalosti mi chybí ještě 50 dalších takových (směje se).

To se tedy snažte, abyste jich nikdy tolik nemusela absolvovat…
To víte, že budu. Obtížné pro mě ale byly také individuální aktivity s nutností vypracovat řešení podle zadání. Hlavně kvůli češtině… prostě jsem zadání nepochopila a musela jsem jít a něco prezentovat před hodnotiteli, kteří mě pozorně sledovali. Myslím, že pokud by mi bylo zadání řečeno ústně, pochopila bych to lépe.

Bylo pro vás assessment centrum v něčem překvapivé?
No pro mě bylo vůbec všechno nové. Celkově je to velmi zajímavý koncept. Na samotném pracovním pohovoru může člověk sama sebe prezentovat v lepším světle, než ve skutečnosti je. Takto jsou všechny jeho vlastnosti vidět, protože je ve stresu, řeší složitý úkol a nemůže se tolik soustředit na to, jak u toho vypadá.

To máte určitě pravdu. Dozvěděla jste se o sobě něco, co vám pomůže při vašem budoucím zaměstnání nebo při jeho hledání?
Ano, samozřejmě. Všichni jsme získali poměrně bohatou zpětnou vazbu. Nejen od profesionálů, kteří nás hodnotili, ale také od samotných kolegů účastníků. Bylo velmi zajímavé slyšet jejich názor.

Můžete být konkrétní?
Uvědomila jsem si například, že mám velmi silný pocit odpovědnosti a že se snažím dodržovat všechna pravidla. Potvrdila jsem si, že jsem docela komunikativní, ale zároveň v neznámé společnosti trochu plachá. Z podrobného hodnocení vyplývá hned několik dalších silných a slabých stránek.
Je skvělé dozvědět se toho o sobě tolik, protože lidé sami sebe často vnímají jinak, než jak jsou vnímáni ostatními. Tyto poznatky mě velmi pomohou zřejmě i z toho důvodu, že jim věnuji pozornost a snažím se na jejich základě přizpůsobit své chování v práci a v osobním životě.

Kdybyste měla někomu tento program doporučit, kdo by to byl?
Tuto zkušenost bych doporučila všem mým přátelům, kteří pracují na pozicích, neodpovídajících jejich nadání a schopnostem. Mnozí z nich jsou kreativní, mají zkušenosti v zajímavých oblastech, a přitom dělají pomocnou práci v administrativě. Dělají to ne proto, že by je to bavilo, ale aby vůbec nějakou práci měli. Myslím, že by pro ně bylo velmi užitečné se assessment centra zúčastnit, vyzkoušet si, v čem jsou opravdu dobří. To je pak může více motivovat k hledání kvalifikovanější práce, kterou si zaslouží.

Děkujeme za rozhovor.

Projekt „Změňte to!“ je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita Evropským sociálním fondem a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti