3 výhody inkluzivního přístupu ve vzdělávání dospělých

Markéta Cudlínová

Co vězí za malou účastí dospělých v programech dalšího vzdělávání? Mezi nejčastěji uváděné bariéry patří nedostatek času či náročnost vzdělávání. Na základě naší desetileté praxe se vzděláváním specifických cílových skupin víme, že příčinou těchto bariér je často nepřizpůsobení nabídky vzdělávání potřebám konkrétní cílové skupiny. A co můžeme pro odstranění těchto překážek udělat my, lektoři dalšího vzdělávání?Jednou z cest, která se nám velmi osvědčila,  je zavedení tzv. inkluzivního přístup do vzdělávání dospělých. A jak na to prakticky ukáže naše nová metodika, na které právě pracujeme!

Metodika je určena lektorům a metodikům dalšího vzdělávání a přinese jak teoretická základy, tak i praktické návody pro práci s diverzifikovanou skupinou. Při její přípravě jsme se inspirovali  tzv. inkluzivním principem ve vzdělávání, který máme v praxi ozkoušený a víme, že funguje. Tento princip staví především na individuálním přístupu a zapojení všech účastníků do výuky. A proč stojí za to tento přístup zapojit do vzdělávání?

Překonání bariér při vzdělávání

Dospělí lidé se nejlépe učí, když vidí přímý přínos vzdělávání pro svůj profesní či osobní život. Inkluzivní přístup vychází vstříc potřebám cílové skupiny a formu, obsah, cíl i čas výuky přizpůsobuje jejich požadavkům. Díky tomu dochází k překonání mnoha bariér, kterým dospělí při dalšímu vzdělávání čelí.

Individuální a partnerský přístup zvyšuje motivaci ke vzdělávání

Dospělý člověk není nepopsaný list a žádný lektor není vševědoucí. Inkluzivní výuka přistupuje s velkým respektem k tomu, co už účastník kurzu zná a respektuje jeho unikátní zkušenost.  Zároveň je brán ohled na odlišné vzdělávací potřeby jednotlivých účastníků ve skupině. Individuální a partnerský přístup ve vzdělávání výrazně zvyšuje motivaci účastníků k dalšímu vzdělávání.

Aktivní zapojení do výuky posiluje proces učení

Výzkumy uvádějí, že průměrně si pamatujeme pouze 20% z toho, co slyšíme, 30% z toho, co vidíme, 70% z toho, co sami říkáme a 90% z toho, co sami děláme. Jedním z principů inkluzivního přístupu ve vzdělávání je snaha zapojit všechny účastníky do výuky, což přispívá k posílení a zefektivnění celkového procesu učení.

Metodika ve formě interaktivního e-learningového kurzu vyjde začátkem příštího roku a nabídne praktické metody, pomocí kterých lze snadno připravit vzdělávání, které zaujme. Sledujte naše webové stránky, pravidelně zde budeme uveřejňovat aktuální informace!

 

Metodika vzniká v rámci projektu "Inkluzivní principy ve vzdělávání dospělých" podpořeného z Operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost a Státního rozpočtu ČR.