24 nevládních organizací zaslalo Senátu PROHLÁŠENÍ K NOVÉMU ZÁKONU O STÁTNÍM OBČANSTVÍ

Eva Kavková

24 nevládních organizací zaslalo senátorkám a senátorům Prohlášení k novému zákonu o státním občanství. V tomto prohlášení se vyslovují k některým sporným bodům zákona, který navrhlo Ministerstvo vnitra a který dne 27.3.2013 schválila Poslanecká sněmovna a v těchto dnech jej projednává Senát.
Problematické je samotné chápání institutu státního občanství ze strany Ministerstva vnitra a zákonodárců. V prohlášení se k tématu udělování státního občanství píše: „Stát by neměl cizincům ukládat povinnost být jaksi „lepší“ než je průměrný český občan. Podmínky by měly být nastaveny tak, aby cizinci měli reálnou možnost na občanství dosáhnout. Udělení občanství totiž nemá být jen „odměnou“ za to, že se migrant integroval, nýbrž může být i pomocí tomuto migrantovi k lepší sociální integraci.

 
A stejně jako je v zájmu trvale usazených cizinců získat české občanství, tak je i v zájmu demokratického českého státu, aby jeho trvalí obyvatelé občanství měli a aby usazení přistěhovalci nezůstávali napořád cizinci, tj. obyvateli druhé kategorie.“
Hlavními konkrétními problémy zůstávají zavádění genetických testů pro některé nemanželské děti, omezení soudní kontroly nad úředníky Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb, situace obětí rozpadu Československa, nezletilé děti emigrantů, kteří přišli o občanství ČR v minulosti a monopol na provádění povinných zkoušek z češtiny a z reálií pro Univerzitu Karlovu v Praze.
Právě situace osob, které navzdory svému trvalému pobytu v ČR získaly po rozpadu ČSFR občanství slovenské, se může brzy stát velmi aktuální. „Ministerstvo vnitra chystá zákon, že i občané Slovenska budou potřebovat povolení k pobytu na území ČR. Mnozí chudší lidé si ho však možná nebudou schopni vyřídit a tím se dostanou vlastně do nelegality,“ varuje Pavel Čižinský z Poradny pro občanství.

Více informací: