„Nebojte se kurzů zdarma“ – rozhovor s integračním mediátorem Sergeyem Volkovem

Christo Bjalkovski

Co dělá integrační mediátor? Hledali jsme nové cesty, jak naši nabídku kurzů představit dalším cizincům a cizinkám v regionech. Výsledkem bylo vytvoření nové pozice „integračního mediátora“, člověka znalého místních poměrů, který žije v regionu a může každodenně kontaktovat další migranty přímo v jejich bydlišti. Oslovili jsme tedy absolventy našich kurzů a navázali spolupráci s panem Sergeyem Volkovem, který je původní profesí chemik z Ruska. Jaké jsou jeho čerstvé zkušenosti, s čím se setkával a co jemu osobně přinesla tato nová práce, se dozvíte z následujícího rozhovoru.

Stal jste se naším prvním „integračním mediátorem“. Jak byste vysvětlil v několika slovech našim čtenářům co je obsahem Vaší práce?
Název této pozice se dá vysvětlit jako pomocník při integraci. Myslí se tím integrace cizinců do české společnosti. EKS pro to pořádá různé kurzy a mým úkolem je kontaktování cizinců v Mělníce a okolí, vysvětlování jaká je EKS organizace a na co jsou zaměřené její kurzy. Cílem práce integračního mediátora je tedy nejen kontaktování migrantů v regionu, zvyšování jejich motivace, aby přišli na kurzy, ale i rozšiřování informací a popularizace naší organizace.

Mediátor není jen „náborář“ do kurzů, ale tím, že kontaktuje jednotlivé lidi, zjišťuje i jejich přání a potřeby, na které můžeme reagovat naší nabídkou nejen vzdělávacích programů, ale například i individuálních konzultací apod.

Co bylo pro Vás v této práci nové nebo překvapivé a kde naopak jste využil svých dosavadních zkušeností?
Mnoho věcí bylo pro mě nových. Líbila se mi například možnost cestování a oslovování lidí, možnost zeptat se lidí, co sami potřebují a zkusit jim nabídnout pomoc. Osobně mě velmi těšil dobrý pocit. Byla to pro mě nová práce, nová zkušenost. Zdůraznil bych i možnost nabídnout cizincům pomocnou ruku, když přijedou do České republiky a neznají jazyk ani nemají důležité kontakty, aby neměli pocit, že jsou tady sami a nikomu na nich nezáleží. Velmi mi pomohlo, že jsem mohl využít svých komunikačních dovedností a zkušeností, které jsem získal již dříve během své učitelské praxe.

Jak jste využil při náboru své vlastní zkušenosti účastníka obdobného kurzu?
Při setkáních jsem se snažil lidem vysvětlovat, jaké výhody přináší naše kurzy. Zároveň jsem mohl vycházet ze svých zkušeností účastníka obdobného kurzu. Pomohl mi rozšířit mé „horizonty“ v situaci, kdy několik let jdete stejnou cestou a nemyslíte, že by mohly existovat jiné možnosti. Člověk potom pochopí, že může dělat i něco jiného, změnit svůj život nebo alespoň svůj přístup, překonat stereotyp. Na kurzu potkáváte nové lidi, máte nové známé, nové kontakty a můžete potom všechno využít i ve svém životě.

Jako integrační mediátor jsem mohl své zkušenosti sdílet i při náboru. Říkal jsem, co jsem se sám naučil a proč je dobré na kurz jít.

Jak probíhala Vaše činnost a s jakými reakcemi okolí jste se setkával?
Roznášel jsem informační letáky, volal jsem cizincům, na které máme kontakty, a také navštěvoval různá místa, kde se cizinci občas pohybují. Při rozhovorech na úřadech a jiných místech (městské kulturní centrum, knihovna, kavárny, obchody, apod.) jsem se většinou setkával s pozitivní reakcí. Nikdo mě neodmítl s nabídkou kurzů, naopak lidé byli vstřícní a dávali najevo, že je naše práce zajímá.

Co byste vzkázal našim čtenářům na závěr?
Pokud Vám někdo zavolá a řekne, že nabízí něco zdarma, nemusíte se obávat a myslet si hned, že je to nějaký podvod. Přestože se dnes říká, že nic není zadarmo. Přijďte na kurzy EKS a neodejdete nespokojeni.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor vznikl v rámci projektu „Na cestě do práce“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.