Motivovaný klient – sen každého poradce

EKS

Koncept tzv. kariérového managementu patří mezi osvědčené postupy, které EKS využívá při poskytování kariérového poradenství. Tento princip stojí na rozvoji kompetencí u klienta (tzv. career management skills) a výstupem takové dlouhodobé spolupráce poradce a klienta je samostatný a sebevědomý člověk, který sám přebírá zodpovědnost za svůj život a kariéru. Umí využívat příležitosti ve svém okolí, aktivně reaguje na změny, které jeho život provází a sám rozhoduje o svém dalším profesním rozvoji.

Nikdo z nás ale není ideální, všichni máme své plusy a minusy a nedokážeme vždy „jet na plný plyn“. Může se snadno stát, že v náročné situaci – například když nemůžeme delší dobu sehnat práci, postupně ztrácíme víru, že má smysl aktivně se snažit. Nebo jsme prostě jenom příliš zahlceni jinými povinnostmi a na hledání práce či vlastní rozvoj nám prostě nezbývá čas ani volné kapacity. V takové situaci může poradce dočasně převzít roli „pečujícího rodiče“ a za klienta nějaké aktivity vykonat či jej k aktivitě tzv. dotlačit. Tato strategie ale zpravidla není dlouhodobě udržitelná a její důsledky mohou vyžadovat dlouhodobou nápravu. Nezřídka se totiž stává, že klient začne svého poradce zneužívat nebo naopak výsledek poradcova snažení popře a odmítne jej přijmout.
 
Jak se této situaci vyhnout? Naše zkušenosti ukazují, že se vyplatí pracovat s vnitřní motivací klienta. Je důležité umět rozklíčovat, co je to, co klienta baví, posouvá, motivuje, co je pro něj důležité aniž by si to třeba uvědomoval a naučit se tyto vnitřní motivy využívat k postupnému zvyšování klientova aktivního zapojení do řízení vlastní kariéry.Jak nejlépe identifikovat možné motivy bez složité diagnostiky? A jak následně nastavit spolupráci mezi poradcem a klientem, tak aby klient jednal samostatně a aktivně se zapojoval? To si můžete na vlastní kůži vyzkoušet 23.04.2015 na jednodenním workshopu Motivace a komunikace v poradenské praxi.  

 

Co se na kurzu naučíte

Na kurzu se naučíte techniky, které Vám pomohou aktivizovat a motivovat klienty, nastavit vzájemná pravidla spolupráce a usnadnit komunikaci. Vyzkoušíte si motivační pohovor v praxi, naučíte se odhadnout typologii klienta a pochopíte různé přístupy k jedincům s odlišnou motivací. Zaměříme se na to, jak využít poznatky o motivaci k zlepšování vzájemné komunikace a k zvyšování spoluúčasti klientů za poradenský proces. Také si ukážeme jednoduché metody a nástroje k nastavení pravidel vzájemné spolupráce. Na konci kurzu si odnesete pracovní listy, podle kterých můžete realizovat motivační aktivity ve Vaší poradenské praxi. Mimo jiné budeme na kurzu pracovat s metodou zážitkového kariérového poradenství pro práci s motivací klientů.

Evropská kontaktní skupina obdržela ocenění Národní cena kariérového poradenství 2012 a 2013 v kategorii kariérového poradenství pro dospělé.