Klíčové faktory kariérní volby

Délka trvání

Září 2018 – Srpen 2021

Donor

Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)

Anotace

Cílem projektu je výzkum klíčových faktorů kariérní volby u mladých lidí a posílení role kariérových poradců v tomto procesu. Projektovými partnery jsou univerzity a vzdělávací centra: EKS (koordinátor, Česká republika), The International Centre for Guidance Studies of the University of Derby (Velká Británie), VIA University College (Dánsko), The Research Group about Diagnostic and Educational Vocational Guidance of the University of Santiago de Compostela (Španělsko), The LifeLong Learning Centre of the Sivitanidios Public School of Trades and Vocations (Řecko). Projekt je mimo jiné zaměřen na sdílení přístupů i dílčích metod kariérového poradenství z různé perspektivy jednotlivých partnerských zemí. Obsahem projektu je práce na společných výstupech, kterými jsou jednak výzkum na téma kariérní volby u mladých lidí, a pak metodická příručka pro kariérové poradce využitelná napříč zeměmi EU.

Popis projektu

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Partnerské organizace budou v průběhu projektu navzájem sdílet své praktické zkušenosti s realizací aktivit v oblasti kariérového poradenství, ať už se jedná o přímou práci s žáky a studenty na základních a středních školách, vzdělávání (budoucích) kariérových poradců či výzkumy v oblasti kariérní volby u mladých lidí s cílem najít styčné body i rozdíly vyplývající z kontextu prostředí. Společným tématem je posílení role kariérových poradců v procesu kariérní volby u mladých lidí, kteří přecházejí ze základní na střední školu a rozvoj kompetencí kariérových poradců s ohledem na vývoj trhu práce v 21. století včetně tématu kritické sebereflexe.

Aktivity:

  • 6 mezinárodních setkání (včetně workshopů a studijních návštěv)
  • 5 závěrečných  diseminačních seminářů (v každé zemi)
  • Práce na společných výstupech: výzkum na téma klíčových faktorů kariérní volby u mladých lidí, metodická publikace pro kariérové poradce orientovaná na přímou práci s žáky a studenty a téma kritické reflexe vlastní poradenské praxe
  • Evaluace v průběhu projektu a evaluace výstupů projektu

Místo realizace: Česká republika, Dánsko, Velká Británie, Španělsko, Řecko

Výstupy:

  • Výměna zkušeností, metod a dílčích technik mezi partnerskými organizacemi.
  • Výzkum na téma klíčových faktorů kariérní volby u mladých lidí, metodická publikace pro kariérové poradce na základních a středních školách orientovaná na přímou práci s žáky a studenty a kritickou reflexi vlastního poradenského přístupu (v elektronické verzi v anglickém a českém jazyce).
  • Metodická příručka pro kariérové poradce (v tištěné podobě v českém a anglickém jazyce, v elektronické verzi také v dánském, španělském a řeckém jazyce).