NOVINKA: Techniky arteterapie v kariérovém poradenství

Datum
26. 11. 2018
Čas
10:00 - 14:30
Cena
2.400,-
Kapacita kurzu
6-8 osob
Lektorka
Ing. Helena Košťálová
Místo konání
EKS, Polská 40, Praha 2
Pro koho je kurz určen: 

Podrobné informace o kurzu, spolu s přihlašovacím formulářem, naleznete na našich nových webových stránkách zde.

Kurz je určen profesionálním kariérovým poradcům, kariérovým koučům, expertům z pomáhajících profesí i studentům příbuzných oborů.

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • chcete vědět, jak odhalit skrytý potenciál svých klientů
  • hledáte nové a kreativní způsoby, jak pracovat se svými klienty
  • chcete si v praxi vyzkoušet netradiční techniky v poradenství
Co se na kurzu naučíte: 
  • metody a techniky, které podněcují kreativitu klientů
  • jak využít hru a fantazii v hmatatelné výstupy podporující úspěch na trhu práce
  • propojit a rozvíjet obě mozkové hemisféry

Obsah kurzu: 

Na kurzu si ukážeme, jak se inspirovat technikami osvědčenými v oboru kreativních terapií, aniž bychom překročili hranice kariérového poradenství. Vysvětlíme si, proč někdy tradiční rozhovor nestačí, v čem spočívá přínos tohoto přístupu a jaké jsou jeho limity. Vyzkoušíte si aktivity využitelné na individuálních konzultacích i skupinových lekcích s dospělými i dětmi. Těšit se můžete např. na tvorbu koláží, improvizační divadlo, hru s asociacemi a symboly a další výtvarné techniky.

Každý/á účastník/ice kurzu získá zásobník aktivit využitelných pro jakoukoliv cílovou skupinu s kopírovatelnými pracovními listy. Navíc získáte také výtisk naší nové metodiky "Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století" .

Kdo vás bude školit: 

Helena Košťálová více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků. Helena Košťálová je historicky první držitelkou ceny pro jednotlivce v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Porotci a porotkyně soutěže, kterou organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ocenili v roce 2013 výsledky její dlouholeté práce.

Kontakt: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz
Účastník
Účastník 1
Účastník 2
Účastník 3
Účastník 4
Účastník 5
Účastník 6
Účastník 7
Účastník 8
Účastník 9
Účastník 10

Fakturační údaje

* V případě, že se na kurz hlásíte jako fyzická osoba, prosím, vyplňte své jméno a datum narození.

Přihlášení na kurz:

§  Vaše místo je rezervováno až po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany EKS na adresu uvedenou v přihlášce. Na každou doručenou „přihlášku“ vždy zareagujeme e-mailem buď zasláním potvrzení o registraci účastníka na kurz spolu se zálohovou fakturou, nebo zasláním instrukcí jak postupovat v případě plné kapacity kurzu.

Platební podmínky:

§  Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 86-8971530297/0100 (KB) na základě zálohové faktury, kterou obdržíte (v případě zájmu vám ji zašleme také v tištěné formě na fakturační adresu uvedenou v „přihlášce“).

Obchodní a storno podmínky:

§  Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání „přihlášky“ stává závazným.

§  Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.

§  Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

§  Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

§  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

§  Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

§  EKS si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

§  EKS se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Odesláním „přihlášky“ souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti EKS. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb.