Kariérové poradenství pro školy

Obecný obsah

Skupinové kariérové poradenství pro školy na klíč

Jedním z cílů kariérového poradenství je umět si vybrat vhodnou profesi či vzdělávání, které bude v souladu s mojí osobností (zájmy, schopnostmi, dovednostmi, předpoklady). Proto je důležité, abychom již v dětském věku dokázali alespoň částečně formulovat, čím je naše osobnost specifická a čemu bychom se chtěli věnovat. Při skupinovém poradenství pro školy se proto zaměřujeme především na hledání silných stránek a dovedností, identifikaci činností, které děti baví a motivují a trénink pozitivní sebeprezentace. Kurzy vedeme zážitkovými, hravými metodami (skupinové hry, diskuse, propojení prvků artefiletiky a dramatické výchovy).

Pro více informací  a objednání skupinového poradenství pro školy na klíč, kontaktujte kancelář EKS. Dojednáme s vámi přesné tematické zaměření, časovou dotaci i metody výuky. Cena vzdělávacího programu a bude stanovena v závislosti na počtu účastníků a předpokládané délce poradenství.

Individuální kariérové konzultace

Pro děti, které stojí před rozhodnutím, jakým směrem se dál ubírat (volba další školy, studijího zaměření) nabízíme individuální kariérové konzultace. Pro volbu správné školy nejsou důležité pouze informace o daném studijním oboru, či jaký předmět nám ve škole nejvíce jde. Velmi důležitá je naše vnitřní motivace, zájmy, schopnosti a dovednosti. Během konzultací se zaměřujeme na odhalení unikátního souboru silných stránek, předpokladů i představ o budoucím životě. Když si totiž vybereme obor, který je v souladu s naší osobností, zvyšujeme tím šance, že nás škola bude opravdu bavit.

Více informací o individuálním kariérovém poradenství najdete zde. Pro obejdnání konzultace kontaktujte kancelář EKS, dojednáme s vámi přesné tematické zaměření, časovou dotaci. 

Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů

V roce 2014 a 2015 jsme ve spolupráci s ZŠ Londýnskou v Praze realizovali kariérového poradenství pro žáky 3 a 6 tříd. Během série 3 hodinových workshopů se děti učily objevovat a pojmenovat vlastní silné stránky i silné stránky svých spolužáků a to bezprostředně po zážitkových činnostech.

"Workshop splnil všechna má očekávání. Všichni by měli umět pojmenovat si a uvědomit si své silné stránky. Často je pro děti jednodušší ocenit dovednosti svých kamarádů a spolužáků než ty své." Eva Alblová, třídní učitelka na ZŠ Londýnské 

„Moc děkujeme za workshop, považujeme to za ohromně prospěšné - nejen pro naši Terezku (myslím, že ji to velmi vhodně zvedlo sebevědomí), ale už kvůli tomu, že nás to vůbec dovedlo k tomu, abychom si na toto téma doma povídali.Považovala bych v dnešní době za přínosné, kdyby podobných seminářů a workshopů děti absolvovaly co nejvíce, určitě to vnímám jako něco, co mně moje školní docházka rozhodně nedala a v životě mi to chybí.“ Veronika K., maminka devítileté Terezky

Související témata

Fotogalerie