Obchodní a storno podmínky

Přihlášení na individuální konzultaci

 • Vaše přihlášení na konzultaci se stává závazným po sjednání termínu konzultace prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně webového formuláře a potvrzením přihlášení z naší strany.
 • Odhlásit se můžete telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
 • Odhlášení z konzultace bez storno poplatku můžete provést nejpozději 24 hodin (počítáno v pracovních dnech) před jejím konáním. Potřebujete-li se omluvit z pondělní konzultace, je třeba tak učinit v pátek předchozího týdne. Při nedodržení této podmínky klient zaplatí storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.
 • EKS si v případech pracovní neschopnosti poradkyně vyhrazuje právo na jeho/její změnu, změnu termínu či bezplatné zrušení konzultace – vše po dohodě s vámi.

Přihlášení na kurz

 • Vaše přihlášení na kurz se stává závazným po objednání prostřednictvím tlačítka „přihlásit se“ na stránce kurzu a potvrzením přihlášení z naší strany.
 • Odhlásit se můžete telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
 • Odhlášení z 1denního kurzu bez storno poplatku můžete provést nejpozději do 12 kalendářních dnů před konáním kurzu. V takovém případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. Pro vícedenní kurzy platí lhůta 90 kalendářních dnů.
 • Zrušíte-li účast na 1denním kurzu později než 12 kalendářních dnů před jeho konáním nebo se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu. Toto platí i v případě, že jste se do kurzu přihlásili v době kratší než 10 dnů před jeho konáním. Pro vícedenní kurzy je účtován stornopoplatek 10% při odhlášení později než 90 kalendářních dnů před jejich konáním, 50% při odhlášení později než 60 kalendářních dnů před jejich konáním a 100% při odhlášení později než 31 kalendářních dnů před jejich konáním.
 • Změna termínu kurzu ze strany účastnice/účastníka je možná pouze po dohodě obou stran, a to za poplatek 10% ceny kurzu.
 • Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit kurzu, máte možnost poslat místo sebe náhradníka/náhradnici.
 • Součástí uváděných cen kurzů jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami.
 • Platba účasti na kurzu je řešena na základě zálohové faktury, kterou zasíláme zpravidla 2 týdny před datem konání 1denního kurzu a 3 měsíce před datem konání vícedenního kurzu. Dřívější platba účasti na kurzu je možná po předchozí domluvě.
 • EKS si vyhrazuje právo na změnu lektora/ky, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. V takovém případě budete informováni nejpozději 10 dní předem. U vícedenních kurzů platí lhůta 30 kalendářních dnů.

Objednání školení na míru

 • Vaše objednávka se stává závaznou v momentě potvrzení písemné objednávky oběma stranami. K tomuto účelu může být využit vzor formuláře kterékoliv ze zúčastněných stran.
 • Bezplatné zrušení zakázky je možné písemně, a to 21 kalendářních dnů před prvním termínem realizace.
 • V době mezi 20 a 6 dny před termínem realizace je účtováno 50% celkové částky.
 • V době 5 dní před termínem realizace a kratší je účtováno 100% celkové částky.