Obchodní a storno podmínky

Přihlášení na kurz a individuální konzultaci

 • Vaše přihlášení na kurz či konzultaci se v momentě odeslání „přihlášky“ stává závazným.
 • Odhlásit se můžete zasláním e-mailu. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.
 • Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.
 • Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu. Při přihlášení do kurzu v době kratší 10 dnů před konáním kurzu a následném odhlášení bude účtován poplatek v plné výši.
 • V případě individuální konzultace je tato lhůta 24 hodin před jejím konáním (počítáno v pracovní dny, tzn. pokud se potřebujete omluvit z pondělní konzultace, je třeba tak učinit v pátek předchozího týdne). Při nedodržení dané podmínky klient zaplatí storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.
 • Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.
 • Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
 • EKS si vyhrazuje právo na změnu lektora/ky, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

Objednání školení na míru

 • Vaše objednávka se stává závaznou v momentě potvrzení objednávkového formuláře oběma stranami. K tomuto účelu může být využit vzor formuláře kterékoliv ze zúčastněných stran.
 • Bezplatné zrušení zakázky je možné písemně, a to 21 kalendářních dnů před prvním termínem realizace.
 • V době mezi 20 a 6 dny před termínem realizace je účtováno 50% celkové částky.
 • V době 5 dní před termínem realizace a kratší je účtováno 100% celkové částky.