Kurzy pro ženy ZDARMA

AKTUÁLNÍ KURZY:

Datum  Název Místo konání Kraj podpory
22. - 24.1.
29. - 31.1.2018

Objevte své silné stránky 

Přihláška

Praha (Klimentská 1443/50) Středočeský kraj
23. -25. 3. 2018

Komunikace a pozitivní myšlení

Přihláška

Vila Čerych, (Křenkova 477, Česká Skalice) Královéhradecký kraj
  • Kurz hledání silných stránek

Objevte s námi své silné stránky, zjistěte jak si více věřit a najít co Vás naplňuje. Budete sami překvapeni, kolik toho umíte! 

Kurz vychází ze švýcarské metody pro uznávání neformálních kompetencí CH-Q. Tato metoda je unikátní právě pro své zaměření na kvality a dovednosti získané v průběhu celého života. Učíme se totiž i mimo školní lavice či v zaměstnání a řadu zkušeností jsme nabrali mimochodem například při péči o děti či volnočasových aktivitách. Na kurzu se společně podíváme na to, jak veškeré naše kvality najít, pojmenovat a využít jak při hledání práce, tak i pro náš další rozvoj.

• OBJEVÍTE VŠECHNY SVÉ SILNÉ STRÁNKY
• NAUČÍTE SE JE VĚDOMĚ A EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT
• POSÍLÍTE SVÉ SEBEVĚDOMÍ A BUDETE VĚDĚT JAK SE PROSADIT
• ZJISTÍTE JAK ZVLÁDAT PRÁCI, RODINU I KONÍČKY
• NAJDETE SI PRÁCI, KTERÁ VÁS BUDE SKUTEČNĚ NAPLŇOVAT

Školení je intenzivní a obnáší sebezkušenostní metody a práci v rozsahu 50 hodin a také kus domácí práce na osobním portfoliu. Je to náročné, ale určitě se to vyplatí!

Zkušenosti z kurzu si můžete přečíst zde.

Článek o švýcarské metodě CH-Q zde.

  • Nácvikové centrum

​Zpravidla třídenní intenzivní workshop je zaměřen převážně na otestování svých kvalit a dovedností v praxi. Prostřednictvím zážitkových aktivit si vyzkoušíte, které silné stránky využíváte pro splnění zadaných úkolů, jaké podmínky potřebujete, abyste podali optimální výkon, a která týmová role vám nejlépe vyhovuje.

•ZÍSKÁTE JISTOTU V KOMUNIKACI A PŘI PREZENTACI
•NA PRAKTICKÝCH ÚKOLECH SI OVĚŘÍTE SVÉ SILNÉ STRÁNKY A ZÍSKÁTE ZPĚTNOU VAZBU
•ZJISTÍTE, JAKOU ROLI HRAJETE V TÝMU, A JAK TO VYUŽÍT
•PROVĚŘÍTE A POSÍLÍTE SVÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PRAXI

​Získáte rozvojovou zpětnou vazbu na vaši roli ve skupině a vyzkoušíte si, jak se proměňuje v odlišných podmínkách. Otestujete si a prohloubíte své komunikační dovednosti. Vytvoříte si strukturu osobního příběhu využitelnou pro úspěšnou a sebejistou pozitivní sebeprezentaci.

  • Kurzy měkkých dovedností v Novém Něstě na Moravě

vždy od 16:00 v sále v Kulturního domu v Novém městě

4. 10 2017  Time management 

2. 11. 2017 Jak rozvíjet své silné stránky

30. 11. 2017  Jak zvládat komunikaci s problémovými osobami

11. 1. 2018  Jak rozvíjet silné stránky u dětí

21. 2. 2018  Prevence vyhoření aneb jak zvládat stres

15. 3. 2018  Asertivní komunikace

 

KONTAKT

Kamila Kačmáčková

e-mail: kamila.kacmackova@ekscr.cz

GSM: +420 774 454 970

Kurzy jsou součástí projektu "Cesta za sebedůvěrou" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001158) či projektu "Hledejme po-volání" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157), které jesou podpořeny z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.