NOVINKA: Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství

Datum
16. 10. 2018
08. 03. 2019
Čas
10:00 - 14:30
Cena
2.400,-
Kapacita kurzu
6-8 osob
Lektorka
Ing. Helena Košťálová
Místo konání
EKS, Polská 40, Praha 2
Pro koho je kurz určen: 

Podrobné informace o kurzu, spolu s přihlašovacím formulářem, naleznete na našich nových webových stránkách zde.

Kurz je určen profesionálním kariérovým poradcům, kariérovým koučům, expertům z pomáhajících profesí i studentům příbuzných oborů.

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • chcete vědět, jak odhalit skrytý potenciál svých klientů
  • hledáte nové a kreativní způsoby, jak pracovat se svými klienty
  • chcete si v praxi vyzkoušet netradiční techniky v poradenství
Co se na kurzu naučíte: 
  • metody a techniky, které podněcují kreativitu klientů
  • jak využít hru a fantazii v hmatatelné výstupy podporující úspěch na trhu práce
  • propojit a rozvíjet obě mozkové hemisféry

Obsah kurzu: 

Na kurzu si ukážeme, jak se inspirovat technikami osvědčenými v oboru kreativních terapií, aniž bychom překročili hranice kariérového poradenství. Vysvětlíme si, proč někdy tradiční rozhovor nestačí, v čem spočívá přínos tohoto přístupu a jaké jsou jeho limity. Vyzkoušíte si aktivity využitelné na individuálních konzultacích i skupinových lekcích s dospělými i dětmi. Těšit se můžete např. na tvorbu koláží, improvizační divadlo, hru s asociacemi a symboly a další výtvarné techniky.

Každý/á účastník/ice kurzu získá zásobník aktivit využitelných pro jakoukoliv cílovou skupinu s kopírovatelnými pracovními listy.

Kdo vás bude školit: 

Helena Košťálová více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků. Helena Košťálová je historicky první držitelkou ceny pro jednotlivce v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Porotci a porotkyně soutěže, kterou organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ocenili v roce 2013 výsledky její dlouholeté práce.

Kontakt: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz