Time management - Jak sladit práci, rodinu a mít čas na sebe

Datum
05. 03. 2018
13. 09. 2018
Čas
9:00 - 15:00
Cena
2 400 Kč
Kapacita kurzu
6-8 osob
Lektorka
Mgr. Ivana Šindlerová
Místo konání
EKS, Polská 40, Praha 2
Pro koho je kurz určen: 

Vybírat můžete ze dvou termínů: 5.3.2018 nebo 13.9.2018

Podrobné informace o kurzu, spolu s přihlašovacím formulářem, naleznete na našich nových webových stránkách zde.

 

 

Kurz je určen všem, kteří chtějí efektivně využívat svůj čas v zaměstnání i v osobním životě.

Obsah kurzu:

Ukážeme si odlišné způsoby, jak přistupovat k plánování pracovních povinností, rodinných událostí i koníčků. Naučíme se stanovat si pracovní cíle a osobní priority a připravit konkrétní plány a kroky, jak jich opravdu dosáhnout. Seznámíme se s jednoduchými technikami proti „plýtvání časem“. Zjistíme, že i když „nezvládáme vše přesně podle svých představ“ můžeme být spokojení a výkonní.

Co se na kurzu naučíte: 
  • lépe plánovat v zaměstnání i osobním životě
  • jak dosahovat pracovních i osobních cílů
  • návody pro každodenní použití, které vám ušetří čas
  • sladit všechny složky vašeho života
Kdo vás bude školit: 

Ivana Šindlerová je zakladatelkou EKS a také autorkou vzdělávacích metodik a kvalitativních výzkumů z oblasti pracovních podmínek znevýhodněných skupin. Ze své dlouholeté zkušenosti s managementem neziskové organizace čerpá při vedení kurzů pro vedoucí pracovníky, zaměřených na výběr kvalitních zaměstnanců a rozvoj týmů. Je propagátorkou time managemetnu IV. generace a nástrojů pro slaďování pracovního a osobního života. Věnuje se rovněž karierovému poradenství.

Kontakt: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz
Účastník
Účastník 1
Účastník 2
Účastník 3
Účastník 4
Účastník 5
Účastník 6
Účastník 7
Účastník 8
Účastník 9
Účastník 10

Fakturační údaje

* V případě, že se na kurz hlásíte jako fyzická osoba, prosím, vyplňte své jméno a datum narození.

Přihlášení na kurz:

§  Vaše místo je rezervováno až po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany EKS na adresu uvedenou v přihlášce. Na každou doručenou „přihlášku“ vždy zareagujeme e-mailem buď zasláním potvrzení o registraci účastníka na kurz spolu se zálohovou fakturou, nebo zasláním instrukcí jak postupovat v případě plné kapacity kurzu.

Platební podmínky:

§  Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 86-8971530297/0100 (KB) na základě zálohové faktury, kterou obdržíte (v případě zájmu vám ji zašleme také v tištěné formě na fakturační adresu uvedenou v „přihlášce“).

Obchodní a storno podmínky:

§  Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání „přihlášky“ stává závazným.

§  Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.

§  Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

§  Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

§  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

§  Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

§  EKS si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

§  EKS se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Odesláním „přihlášky“ souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti EKS. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb.