Rozhovory s absolventkami

Jak se mají účastnice našich kurzů?

V krátkém rozhovoru vás seznámíme s absolventkou našeho vzdělávacího programu, ve kterém pomáháme kvalifikovaným migrantům a migrantkám hledat zaměstnání. Irina je studentkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a v České republice žije od roku 2008. Ráda by zde zahájila svoji pracovní kariéru, a tak se k nám v únoru přihlásila do kurzu.

O tom, že existuje Evropská kontaktní skupina, se dozvěděla od své kamarádky. Doporučení přišlo na základě osobní zkušenosti s prací lektorského týmu, který se kariérovým poradenstvím dlouhodobě zabývá. Do programu vstupovala s nadějí, že se naučí, jak zvládnout pracovní pohovor, jak napsat poutavý životopis, zkrátka jak co nejlépe zapůsobit na budoucího zaměstnavatele. Do jaké míry se tato očekávání naplnila, se dozvíte v tomto rozhovoru.

Do Čech jste se přistěhovala před několika lety z Ruska. Vzpomenete si na svoje první pocity, když jste zde jako cizinka začala s hledáním práce?
Neznalost zákonů, strach, nedostatek víry v sebe samotnou.

Pomohl vám v tomto nějak program „Změňte to“?
Samozřejmě. Například už vím, jak se mám chovat u pohovoru. Kurz mě donutil zamyslet se nad celým svým životem a není teď pro mě takový problém popsat svoje silné stránky a uvést k nim nějaký příklad. Také jsem přesvědčena, že jakmile se dostanu do situace, kdy budu třeba podepisovat dodatek k pracovní smlouvě, budu přesně vědět, jaká mám práva.

Jak byste svou účast v kurzu zhodnotila?
Program „Změňte to“ se mi moc líbí. A zejména pak práce lektorek, které jsou nejen odbornicemi na pravém místě, ale zároveň je z nich cítit opravdová chuť pomoci a taková ta lidská laskavost. Znalosti, týkající se hledání zaměstnání v České republice určitě již brzy použiji. Pozitivně můžu hodnotit také celkově velmi příjemnou atmosféru ve skupině.

Co vám z celého programu přišlo nejvíce užitečné?
Nejvíce užitečné jsou pro mě zřejmě lekce z oblasti pracovně právní problematiky. Zajímá mě, jaká práva mají cizinci na trhu práce. Velmi užitečné byly však i lekce týkající se pracovního pohovoru nebo motivačního dopisu. O tom, jak má takový dokument vypadat, se dnes snadno dočtete na internetu, ale vyzkoušet si jeho napsání, porovnat ho s ostatními nebo nechat zhodnotit lektorkou, to je zcela něco jiného.

Vnímáte nějaký rozdíl mezi způsobem vedení lekce u nás a tím, na co jste zvyklá ze školy?
To zcela určitě. V kurzu se cítím daleko více zapojená do skupiny. Nevzpomínám si například, že bych někdy musela čekat, než lektorka u tabule dokončí dlouhý monolog, tak jak to znám ze školy. Je potřeba daleko víc přemýšlet, jelikož se stále řeší konkrétní úlohy.

EKS vám doporučila kamarádka. Kdybyste měla takové doporučení předat někomu dalšímu, kdo by to byl?
O kurzu se pravidelně bavím s kamarádkami z univerzity a kurzu jazykové přípravy, kde jsem studovala češtinu. Znám spoustu lidí, kteří si při hledání práce nevědí rady, a nejsou to jen cizinci. Všem těm bych účast v podobném programu doporučila.

Děkuji za rozhovor a váš čas!

Assessment centrum „nanečisto“

Možná jste se již setkali se situací, kdy vás firma, ve které se ucházíte o místo, vybrala do užšího výběru kandidátů a místo obvyklého pohovoru následoval celodenní program plný individuálních a skupinových aktivit. Metoda tzv. assessment centra je dnes v oblasti výběru zaměstnanců, především na manažerské pozice, oblíbenou alternativou klasického výběrového řízení. V rámci projektu „Změňte to“ pravidelně umožňujeme našim účastníkům a účastnicím vyzkoušet si assessment centrum „na nečisto“. V rámci tohoto čísla zpravodaje přinášíme rozhovor s Lizou Ivak, absolventkou programu, která se s vámi podělí o své zkušenosti.

Assessment centrum je dnes již běžnou součástí výběrových řízení, při nichž jsou vybíráni zaměstnanci na pozice středního a vyššího managementu, pozice úzce specializované či takové, kde je předpokládán přímý kontakt s klientem (např. obchodníci). Umožňuje zaměstnavateli získat pohled na uchazeče hned z několika stran (budoucí nadřízený, kolega, nezávislý pozorovatel apod.) a v různých situacích. Využívány jsou individuální či skupinové aktivity, které se více či méně podobají těm reálným na pracovišti. Hodnotí se přitom jedna či více kompetencí (tj. nejen znalosti nebo vědomosti v oboru, ale i vlastnosti nebo celá osobnost), které zaměstnavatel považuje za klíčové pro danou pozici. Assessment centra se účastní vždy několik uchazečů najednou, což umožňuje hodnotitelům přímé srovnání.

Ruku v ruce s rostoucí oblibou této metody se zvyšuje zájem firem rozvíjet klíčové kompetence také u svých stávajících zaměstnanců. K tomu pak slouží obdobná metoda, tzv. development centrum, neboli počeštěně také rozvojové centrum. Při ní je kladen důraz nikoliv na výběr nejvhodnějšího kandidáta, ale na samotné hodnocení účastníků, které je předáváno formou zpětné vazby s doporučením individuálního plánu. Z důvodu účasti pracovníků různých profesí se development centrum často zaměřuje pouze na rozvoj tzv. „měkkých“ dovedností (např. spolupráce, sebeprezentace, kreativita), tedy těch, které jsou pro všechny profese společné.

Evropská kontaktní skupina zahrnula do svého projektu „Změňte to“ rozvojový program, v němž se snažíme kombinovat výše uvedené metody tak, aby si účastníci vyzkoušeli situaci co nejvíce podobnou reálnému assessment centru, se kterým se mohou setkat při hledání zaměstnání, a zároveň se o sobě dozvěděli co možná nejvíce. Požádali jsme o rozhovor absolventku programu Lizu Ivak s cílem nabídnout vám zkušenost z pohledu účastnice.

Na úvod se chci zeptat, zda jste se vůbec někdy předtím, než jste se zúčastnila našeho programu, s touto metodou setkala, například při výběrovém řízení?
Před tím, než jsem se zúčastnila assessment centra, jsem nikdy podobnou metodu nezažila. Za účast jsem každopádně ráda, protože věřím, že v budoucnu mi bude tato zkušenost užitečná.

Součástí dne bylo hned několik aktivit. Která byla pro vás osobně nejzajímavější?
Osobně jsem netrpělivě čekala na to, jak se mi podaří zvládnout cvičný pohovor, protože vím, že to, jak při něm člověk zapůsobí, výrazně ovlivňuje jeho šance při hledání zaměstnání. I když mám dost bohatou praxi na Ukrajině, téměř 10 let, mé předchozí pracovní pohovory probíhaly mnohem jednodušeji. Trvaly většinou jen 15 minut, a nebyl to nikdy ten klasický pohovor. Tady jsem měla možnost si ho vyzkoušet, a to se všemi druhy vynalézavých otázek.
Také se mi líbila aktivita stavění věže, jelikož to byla práce s ostatními účastníky a bylo při ní možné využít a ukázat svou kreativitu, vynalézavost, komunikační dovednosti. Z podobných důvodů mi přišly zajímavé i další skupinové aktivity.

Setkala jste se s něčím, co vám opravdu dělalo problém?
Pohovor byl pro mě velice těžký. Připravila jsem se, co nejlépe jsem uměla, ale cítila jsem, že jsem se dovednosti „jak zvládnout přijímací pohovor“ naučila jen částečně. Myslím, že k dokonalosti mi chybí ještě 50 dalších takových (směje se).

To se tedy snažte, abyste jich nikdy tolik nemusela absolvovat…
To víte, že budu. Obtížné pro mě ale byly také individuální aktivity s nutností vypracovat řešení podle zadání. Hlavně kvůli češtině… prostě jsem zadání nepochopila a musela jsem jít a něco prezentovat před hodnotiteli, kteří mě pozorně sledovali. Myslím, že pokud by mi bylo zadání řečeno ústně, pochopila bych to lépe.

Bylo pro vás assessment centrum v něčem překvapivé?
No pro mě bylo vůbec všechno nové. Celkově je to velmi zajímavý koncept. Na samotném pracovním pohovoru může člověk sama sebe prezentovat v lepším světle, než ve skutečnosti je. Takto jsou všechny jeho vlastnosti vidět, protože je ve stresu, řeší složitý úkol a nemůže se tolik soustředit na to, jak u toho vypadá.

To máte určitě pravdu. Dozvěděla jste se o sobě něco, co vám pomůže při vašem budoucím zaměstnání nebo při jeho hledání?
Ano, samozřejmě. Všichni jsme získali poměrně bohatou zpětnou vazbu. Nejen od profesionálů, kteří nás hodnotili, ale také od samotných kolegů účastníků. Bylo velmi zajímavé slyšet jejich názor.

Můžete být konkrétní?
Uvědomila jsem si například, že mám velmi silný pocit odpovědnosti a že se snažím dodržovat všechna pravidla. Potvrdila jsem si, že jsem docela komunikativní, ale zároveň v neznámé společnosti trochu plachá. Z podrobného hodnocení vyplývá hned několik dalších silných a slabých stránek.
Je skvělé dozvědět se toho o sobě tolik, protože lidé sami sebe často vnímají jinak, než jak jsou vnímáni ostatními. Tyto poznatky mě velmi pomohou zřejmě i z toho důvodu, že jim věnuji pozornost a snažím se na jejich základě přizpůsobit své chování v práci a v osobním životě.

Kdybyste měla někomu tento program doporučit, kdo by to byl?
Tuto zkušenost bych doporučila všem mým přátelům, kteří pracují na pozicích, neodpovídajících jejich nadání a schopnostem. Mnozí z nich jsou kreativní, mají zkušenosti v zajímavých oblastech, a přitom dělají pomocnou práci v administrativě. Dělají to ne proto, že by je to bavilo, ale aby vůbec nějakou práci měli. Myslím, že by pro ně bylo velmi užitečné se assessment centra zúčastnit, vyzkoušet si, v čem jsou opravdu dobří. To je pak může více motivovat k hledání kvalifikovanější práce, kterou si zaslouží.

Děkujeme za rozhovor.

Kariérové poradenství bych doporučila všem, kteří hledají svou vlastní cestu

Stále více lidí vyhledává pomoc odborníka na kariérové poradenství. Co je k tomu vede a v čem je tato zkušenost výjimečná? Xénie měla v loňském roce možnost projít si našimi kurzy i poradenstvím. Spolupráce s námi ji zaujala natolik, že k nám od ledna nastoupila na stáž. A jak s odstupem hodnotí přínos individuálních konzultací s naší poradkyní?

Xénie se o EKS poprvé dozvěděla z reklamy na webových stránkách. Shodou okolností pak zjistila, že jedna z jejích spolužaček již u nás navštěvuje kurz zaměřený na pomoc při hledání zaměstnání, jehož součástí bylo také individuální kariérové poradenství. Na základě doporučení se pak rozhodla nás oslovit.

Je to již rok, co jste k nám přišla poprvé. Pamatujete si, čím vás tenkrát naše nabídka zaujala?
V té době jsem dělala státnice. Nevěděla jsem vůbec, co podniknout dál. Jak získat další praxi, jak se uplatnit. Pojem „pracovní trh“ pro mě byl něčím naprosto neznámým. Vyhledávání pracovních nabídek na internetu pro mě bylo doslova noční můrou, a tak jsem tuto činnost odkládala, co to jen šlo. Konzultace v EKS pro mě byly možností dozvědět se přesně to, co mě zajímalo. Naučit se, jak napsat životopis, jak se připravit na pohovor. Předtím jsem s tímto měla jen velmi málo zkušeností.

Studujete finanční matematiku. Je ve vašem oboru těžké najít dobrou práci?
V mém oboru je hodně možností, jak se po studiu uplatnit. Konzultace mi však umožnily zjistit, co z toho můžu opravdu dělat. A také co z toho bych chtěla dělat nejraději. Finanční matematika je široká oblast se spoustou podoborů.

Splnila se vaše očekávání, která jste před zahájením konzultací měla?
Hned od prvního okamžiku jsem věděla, že jsem na správném místě. Začala jsem se zabývat otázkami, o kterých jsem ani netušila, jak moc jsou důležité. Co mi do dneška utkvělo v paměti, je to, jak byla specialistka vždy perfektně připravená. Vždy přesně věděla, co jsme řešili naposled, co z toho všeho je podstatné. Její znalosti a zkušenosti mi v průběhu spolupráce opravdu pomohly.

Největší zlom přišel po zatím poslední konzultaci. Daleko více času teď věnuji organizaci svého vlastního času. Uvědomila jsem si, co je pro mě důležité, a těch několika konkrétních cílů se snažím postupně dosáhnout. Myslím, že už vím, v čem jsem skutečně dobrá, kde můžu vyniknout. Dříve jsem dělala všechno možné, a to důležité bohužel až na poslední chvíli. Pak jsem se ani nestíhala vyspat.

Rozhodla jste se také absolvovat v EKS praxi. Co vás k tomu vedlo?
Moje stáž se týká finančního řízení organizace. Nejcennější jsou pro mě tedy praktické zkušenosti z oblasti, kterou jsem dosud znala pouze z učebnic. Navíc, pokud se snažíte zlepšit své dlouhodobé plánování práce, bez tréninku reálných situací si nevystačíte. Ve škole máte na všechno tři pokusy, záleží jen na vás, kdy co splníte. V práci jsou ode mě očekávány hmatatelné výsledky. Každá činnost má svou návaznost v rámci organizace a nemůžete si dovolit termín donekonečna odkládat. Také se mi líbí zdejší způsob řízení práce. Všechny úkoly i termíny mám digitálně a sdílím je s ostatními členy týmu.

Pro koho je podle vás kariérové poradenství vhodné?
Konzultace se specialistou na kariérové poradenství bych doporučila všem lidem, kteří si hledají svou cestičku v profesní oblasti. Ti, kdo si chtějí trochu srovnat myšlenky, získat určitou oporu nebo jistotu. V EKS pracují opravdoví odborníci, kteří rozumí lidem, jsou tolerantní a vždy pozitivní. Udělají si čas tak, jak potřebujete, a snaží se vám vyhovět.

Děkujeme za rozhovor.