Úvodní slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou multimediální CD, které bylo vydáno při příležitosti ukončení úspěšného vzdělávacího projektu „Změňte to!“, který byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu hlavního města Prahy. Projekt byl určen migrantům a migrantkám, kteří hledají kvalifikované zaměstnání v ČR. Na CD naleznete výukové materiály ze všech realizovaných workshopů a lekcí, rozhovory s absolventkami a fotogalerii z kurzu.

O projektu

Malá znalost českého jazyka, nejistota pobytového statusu a zkušenosti z oboru jen v zemi původu jsou častým zdrojem nízkého sebevědomí cizinců /ek a snižují jejich šance na získání zaměstnání. Komplexní vzdělávací kurz se proto zaměřil na zmírnění všech těchto bariér a nabídl:

  • komplexní vzdělávací kurz připravující na přijímací řízení
  • praktický nácvik pohovoru (formou Assessment centra)
  • tematicky zaměřené jazykové lekce
  • pravidelné setkávání v rámci JobClubů
  • individuální kariérové poradenství
  • příspěvek na vzdělávací kurz
  • konzultace s experty z různých oborů

V kurzech jsme věnovali velký prostor identifikaci potenciálu účastníků/ic, stanovování profesních cílů a kroků k jejich dosažení. Absolventi/ky si z kurzu odnesli/y vypracovaný plán pro získání vysněné práce a profesní portfolio (podklad pro pozitivní sebeprezentaci nejen na pohovoru). A navíc od nás v případě nástupu na stáž či získání zaměstnání, získali finanční příspěvek po dobu prvních šesti měsíců.

A jak se v průběhu projektu dařilo našim absolventům a absolventkám při získávání pracovních zkušeností? Máme velkou radost, že 11 absolvovalo šestiměsíční pracovní stáž v různých organizacích a 11 se podařilo získat zaměstnání.

Přejeme vám inspirativní čtení,

tým EKS