Sebepoznávací aktivity - zvyšte si sebevědomí! - OBSAZENO

Datum
29. 11. 2022
Čas
10:00 - 17:00
Cena
ZDARMA
Počet volných míst
0
Lektor/ka
Martin Petráš
Místo konání
Praha - just-home, náměstí Jiřího z Lobkovic 8
Pro koho je kurz určen:
 • pro ženy, které na sobě chtějí pracovat a být spokojenější.
  • pomůžeme vám, ať už potřebujete pomoci ujasnit si své silné a slabé stránky, zlepšit se v komunikaci, najít novou práci, naučit se pracovat se stresem či se změnou atp.
Co se na kurzu naučíte:

Celodenní intenzivní workshop je zaměřen převážně na otestování vašich kvalit a dovedností v praxi. Prostřednictvím zážitkových aktivit si vyzkoušíte, které silné stránky využíváte pro splnění zadaných úkolů, jaké podmínky potřebujete, abyste podali optimální výkon, a která týmová role vám nejlépe vyhovuje. Středem našeho zájmu bude schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti a posílení pozitivní sebeprezentace. Zaměříme se však i na ty kvality, které jsou vaší přidanou hodnotou. Svoje silné stránky budete posuzovat nejen z vašeho úhlu pohledu, ale bude i hodně příležitosti k porovnávání, jak vás vnímá vaše okolí.

Kurz probíhá formou výběrového řízení typu assessment centrum a budete mít jedinečnou příležitost si vyzkoušet aktivity, které vás mohou potkat nejen u tohoto typu pohovoru.

Obsah

 • Naučíte se reflektovat, dostávat i dávat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Zjistíte, jaká je vaše role ve skupině, jak se proměňuje v odlišných podmínkách
 • Otestujete si své argumentační, improvizační i komunikační dovednosti při skupinových aktivitách i práci ve dvojici
 • Prohloubíte vaši schopnost pozitivní sebeprezentace, vyzkoušíte si, jak působíte na své posluchače
 • Získáte zpětnou vazbu k vašim kompetencím i praktické tipy pro další rozvoj

 

Důležité informace:

 • kurz je hrazen z fondů EU, proto je pro Vás ZDARMA. Na Vás zbyde jen dopravit se na místo a zaplatit si oběd.

 • podmínkou účasti na kurzu je mít trvalé bydliště v kraji Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém nebo v kraji Vysočina

 • kurz probíhá v úterý 29. 11 od 10:00 do 17:00

 • místo konání kurzu je Praha Vinohrady, školící centrum Just home (https://www.just-home.cz/vnitroblok/)

 • Chtěla byste se přihlásit na více kurzů? Není problém! Každá žena má nárok minimálně na 40 hodin podpory, a to jak kurzů, tak i konzultací mimo kurzy :)  Není na co čekat.

 • Našeho projektu se můžou zúčastnit ženy, které se najdou v jedné z těchto kategorií:
  • studují a přemýšlí o budoucím zaměstnání, nebo o svých dovednostech a jak je uplatnit
  • pracují (= jsou v zaměstnaneckém poměru) a chtěly by se rozvíjet, nebo třeba lépe sladit pracovní a osobní život
  • jsou nezaměstnané a potřebují poradit, kde a jak hledat práci, pomoci s úpravou životopisu a připravit na pohovor
  • jsou na mateřské či rodičovské a chtějí rozvíjet své schopnosti nebo se připravit na vstup na trh práce
  • mají dítě do 15 let a rády by věnovaly nějaký čas samy sobě a svému rozvoji
Kombinace výše zmíněných kategorií a důvodů je samozřejmě možná :-) Přesné kategorie cílových skupin spadajícíchdo našeho projektu najdete na stránkách projektu
 
Kdo vás bude školit:

Martin Petráš je psycholog, kariérový kouč a zástupce ředitelky EKS. Při práci s klienty čerpá z dlouholeté praxe s řízením týmů a rozvojem talentů. Je absolventem pětiletého akreditovaného systemického terapeutického výcviku a systematik. Užívá si motivované klienty, kteří vědí, čeho chtějí v životě či práci dosáhnout. Je držitelem certifikátu švýcarského kariérového modelu CH-Q v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní kariéry I. stupně.

Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů:

Absolvování kurzu mi přineslo přehodnocení některých představ o sobě a svých kvalitách a dobrou náladu díky kvalitnímu vedoucímu kurzu a příjemnému obsazení.

Kontakt:
Lucie Tvrdíková, lucie.tvrdikova@ekskurzy.cz, tel: 774 454 970