Rozvoj manažerských kompetencí a asertivity - víkendový kurz

Datum
21. 10. 2022
Čas
16:30-20:00
Cena
ZDARMA
Počet volných míst
10
Lektor/ka
Lukáš Kučera
Místo konání
Křižánky
Pro koho je kurz určen:
 • pro ženy, které na sobě chtějí pracovat a být spokojenější.
  • pomůžeme vám, ať už potřebujete pomoci ujasnit si své silné a slabé stránky, zlepšit se v komunikaci, najít novou práci, naučit se pracovat se stresem či se změnou atp.
Co se na kurzu naučíte:

Dostanete praktické nástroje pro zlepšení vašeho sebeřízení i spolupráce s ostatními. Budeme se věnovat osobnímu time managementu, tedy tomu, jak si efektivněji organizovat čas a nacházet lepší rovnováhu osobního a pracovního života, abyste mohly být více v pohodě a současně efektivnější.  Dostanete praktické nástroje pro zvládání stresu a posílení vlastního sebevědomí. Zaměříme se také na zlepšení komunikace s ostatními.  Konkrétně na to jak lépe úkolovat, delegovat, motivovat a povzbuzovat, jak vyjednávat dohody, jak dávat zpětnou vazbu či efektivněji vést porady či různá setkání. To vše budete moci využít ve svém pracovním, ale i osobním životě.

Zároveň si vymezíme různé druhy komunikace (agresivní, asertivní, pasivní a manipulativní) a blíže se zaměříme na sebevědomou (asertivní) komunikaci. Podíváme se na faktory o které se taková komunikace opírá na úrovni znalostí, dovedností a postojů.  
 Seznámíte se s asertivními právy a budeme trénovat základní asertivní dovednosti a formulace. Ukážeme si také jednoduchá cvičení na zvládání vlastních nepříjemných pocitů a emocí, která vám pomohou se při komunikaci udržet v klidu.

Důležité informace:

 • kurz je hrazen z fondů EU, proto je pro Vás ZDARMA. Na Vás zbyde jen dopravit se na místo a zaplatit si stravu.

 • podmínkou účasti na kurzu je mít trvalé bydliště ve Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém kraji nebo v kraji Vysočina

 • místo konání kurzu je Chalupa Milovy, Moravské Křižánky

 • kurz probíhá o víkendu 21. - 23. 10., v pátek začneme kolem 16:30, o víkendu 9-cca 19:00 v neděli kurz končí cca v 16:00

 • Našeho projektu se můžou zúčastnit ženy, které se najdou v jedné z těchto kategorií:
  • studují a přemýšlí o budoucím zaměstnání, nebo o svých dovednostech a jak je uplatnit
  • pracují a chtěly by se rozvíjet, nebo třeba lépe sladit pracovní a osobní život
  • jsou nezaměstnané a potřebují poradit, kde a jak hledat práci, pomoci s úpravou životopisu a připravit na pohovor
  • jsou na mateřské či rodičovské a chtějí rozvíjet své schopnosti nebo se připravit na vstup na trh práce
  • mají dítě do 15 let a rády by věnovaly nějaký čas samy sobě a svému rozvoji
Kombinace výše zmíněných kategorií a důvodů je samozřejmě možná :-) Přesné kategorie cílových skupin spadajícíchdo našeho projektu najdete na stránkách projektu
 
Kdo vás bude školit:

Lukáš Kučera je lektor, kariérní poradce, průvodce osobním rozvojem, kejklíř a klaun. Má za sebou tříletý výcvik Somatic Experience zaměřený na práci s traumatem a obnovování přirozené rovnováhy našeho nervového systému. Aktuálně je třetím rokem ve výcviku Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo. Pro SCIO spoluvytvářel projekt Přednost přednostem, který v sobě spojuje oceňující ptaní, hledání silných stránek, kariérní poradenství a zážitkové vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje tématům jako je práce s časem, práce se stresem, prezentační a komunikační dovednosti a facilitace.

Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů:

Lukáš Kučera je vynikající lektor. Výborně připravený obsah, hezké prezentace, příjemná atmosféra na kurzu. Velmi oceňuji poskytnutí materiálů, prezentací, mentálních map, seznamů literatury.

Doporučuji kurzy lektora Lukáše Kučery, budete v dobrých rukou. Byla jsem velmi spokojena s obsahem kurzu a s materiály, které nám lektor poskytl. Lukáš dokáže vytvořit velmi příjemnou atmosféru na kurzu. Přestože k oblasti stresu a k time managementu je mnoho literatury a hodně kurzů, budete překvapeni, jakým zajímavým způsobem se dají tato témata uchopit. Projdete cestu od technik zvládání stresu až k řízení času a k nastavení dlouhodobé životní rovnováhy. Děkuji za příležitost absolvovat tento kurz.

 

Kontakt:
Lucie Tvrdíková, lucie.tvrdikova@ekskurzy.cz, tel: 774 454 970