Objevte své silné stránky: Kurz osobního rozvoje

Datum
N/A
Čas
9:30
Cena
ZDARMA
Počet volných míst
10
Lektor/ka
-
Místo konání
EKS
Pro koho je kurz určen:
 • Cizince a cizinky ze zemí mimo EU, kteří dlouhodobě a legálně pobývají v České republice a mají bydliště v Praze
 • Vhodné od úrovně češtiny B2

Pokud máte o kurz zájem, zapište se a dostanete jako první informaci o termínu.

Co se na kurzu naučíte:

V průběhu kurzu krok po kroku zmapujeme komplexní potenciál své osobnosti. Pojmenujeme si jasně, v čem jsme dobří, a v čem spočívá naše jedinečnost. Naučíme se prezentovat své silné stránky a být přesvědčiví u pracovního pohovoru. Zmapujeme také své hodnoty a jejich důležitost v našem životě. V kontextu svých kvalit, hodnot a priorit pak snáze najdeme cestu, kterým směrem zaměřit svou pracovní kariéru. Sestavíme si vlastní akční plán, jak své vize, nového zaměstnání či vlastního projektu, dosáhnout. A vypracujeme i své vlastní portfolio, které nám umožní vidět všechny své kvality, schopnosti a zkušenosti pohromadě, a které je skvělou pomůckou u pracovního pohovoru.    

Švýcarská technika

Kurz vychází ze švýcarské techniky mapování kompetencí CH-Q. Je jedinečný tím, že se zaměřuje na kvality a dovednosti, které jsme získali v průběhu celého života. Tedy nejen na to, co jsme se naučili ve škole nebo v práci, ale i na to, co jsme se naučili během aktivit ve svém volném čase. Je mnoho kvalit, které považujeme za samozřejmé, a nevidíme, že právě tím jsme jedineční. Pomocí hravých, interaktivních a kreativních aktivit odhalíme svůj skrytý potenciál a pojmenujeme své silné stránky, které nám pomohou nejen při hledání práce, ale i v našem dalším rozvoji.

Termíny kurzu

bude upřesněno

 

Obsah kurzu

Účastníci programu projdou třemi vzdělávacími bloky, díky kterým si postupně zmapují dovednosti a svůj potenciál, vyberou vhodné profesní uplatnění a naplánují cestu k jeho dosažení.

1. blok

 • jak mně znalost svých kvalit pomůže při hledání práce i v osobním rozvoji
 • klíčové události mého života (co jsem se zde naučil/a a jak to dále využít)
 • co mě bavilo v dětství (hledání zdrojů inspirace)
 • jaká je má jedinečnost
 • životní a pracovní hodnoty (co je pro mě důležité v práci i osobním životě)
 • co mi přinesly změny v mém životě

2. blok

 • jaké kvality jsou pro mne důležité
 • které své kvality chci dále rozvíjet
 • kdy mi moje klíčové kvality pomáhají a kdy škodí
 • nácvik pozitivní sebeprezentace
 • jak mě vidí okolí (zpětná vazba od skupiny)
 • příprava portfolia (utřídění vlastních kvalit, schopností a dovedností)

3. blok

 • co jsou zdroje mé motivace
 • jaké jsou mé touhy a přání do budoucnosti
 • jaké jsou mé aktuální možnosti a co mě limituje
 • co je můj profesní cíl a jak ho dosáhnout

Samostatná práce:

 • dopracování osobního portfolia
 • dopracování akčního plánu

Důležité informace

 • Kurz je ZDARMA
 • Do kurzu je třeba se přihlásit a absolvovat obě části kurzu
 • Kurz probíhá v českém jazyce a vyžaduje komunikativní znalost jazyka (B2)
 • Je možné proplatit hlídání dětí
Kontakt:
Lucie Tvrdíková, lucie.tvrdikova@ekskurzy.cz, tel: 774 454 970