Kurz osobního rozvoje pro ženy - víkendový kurz v Ústí nad Orlicí

Datum
14. 01. 2022
Čas
16:00 - 19:00
Cena
kurz + ubytování zdarma
Počet volných míst
8
Lektor/ka
-
Místo konání
Ústí nad Orlicí
Pro koho je kurz určen:
 • pro ženy, které na sobě chtějí pracovat a být spokojenější.
  • pomůžeme vám, ať už potřebujete pomoci ujasnit si své silné a slabé stránky, zlepšit se v komunikaci, najít novou práci, naučit se pracovat se stresem či se změnou atp.

Co se na kurzu naučíte:

Objevte s námi během víkendového kurzu své silné stránky, zjistěte jak si více věřit a najít co vás naplňuje. Budete sami překvapeny, kolik toho umíte! 

Kurz vychází ze švýcarské metody pro uznávání neformálních kompetencí CH-Q. Tato metoda je unikátní právě pro své zaměření na kvality a dovednosti získané v průběhu celého života. Učíme se totiž i mimo školní lavice či v zaměstnání a řadu zkušeností jsme nabrali mimochodem například při péči o děti či volnočasových aktivitách. Na kurzu se společně podíváme na to, jak naše kvality najít, pojmenovat a využít - jak při hledání práce, tak i pro náš další rozvoj.

• OBJEVÍTE VŠECHNY SVÉ SILNÉ STRÁNKY

• NAUČÍTE SE JE VĚDOMĚ A EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT

• POSÍLÍTE SVÉ SEBEVĚDOMÍ A BUDETE VĚDĚT JAK SE PROSADIT

• ZJISTÍTE JAK ZVLÁDAT PRÁCI, RODINU I KONÍČKY

Obsah kurzu

Účastnice programu projdou třemi vzdělávacími bloky, díky kterým si postupně zmapují dovednosti a svůj potenciál, vyberou vhodné profesní uplatnění a naplánují cestu k jeho dosažení.

1. blok

 • jak mně znalost svých kvalit pomůže při hledání práce i v osobním rozvoji
 • klíčové události mého života (co jsem se zde naučil/a a jak to dále využít)
 • co mě bavilo v dětství (hledání zdrojů inspirace)
 • jaká je má jedinečnost
 • životní a pracovní hodnoty (co je pro mě důležité v práci i osobním životě)
 • co mi přinesly změny v mém životě

2. blok

 • jaké kvality jsou pro mne důležité
 • které své kvality chci dále rozvíjet
 • kdy mi moje klíčové kvality pomáhají a kdy škodí
 • nácvik pozitivní sebeprezentace
 • jak mě vidí okolí (zpětná vazba od skupiny)
 • příprava portfolia (utřídění vlastních kvalit, schopností a dovedností)

3. blok

 • co jsou zdroje mé motivace
 • jaké jsou mé touhy a přání do budoucnosti
 • jaké jsou mé aktuální možnosti a co mě limituje
 • co je můj profesní cíl a jak ho dosáhnout

Samostatná práce:

 • dopracování osobního portfolia
 • dopracování akčního plánu

Termín konání:

Kurz probíhá v rámci dvou prodloužených víkendů a je třeba se účastnit všech 6 dnů výuky:

 • 1. část kurzu: 14.1. (16:00-19:00), 15.1. (9:00-19:00) a 16.1. (9:00-16:00)
 • 2. část kurzu: 28.1. (16:00-19:00), 29.1. (9:00-19:00) a 30.1. (9:00-16:00)
 • samostatná práce na dopracování akčního plánu a osobního portfolia: cca 6 hodin

Praktické informace:

 • Kurz je hrazen z fondů EU, proto je pro Vás ZDARMA, stejně tak i ubytování. Na Vás zbyde jen dopravit se na místo a zaplatit si stravu.

 • Podmínkou účasti na kurzu je mít trvalé bydliště ve Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém kraji nebo v kraji Vysočina

 • Kurz se koná v MC Medvídek, Ústí nad Orlicí

 • celkem absolvujete 40 hodin výuky + domácí přípravu

 • do kurzu je nutné se přihlásit a absolvovat všech 6 výukových dnů

 • Našeho projektu se můžou zúčastnit ženy, které se najdou v jedné z těchto kategorií:
  • studují a přemýšlí o budoucím zaměstnání, nebo o svých dovednostech a jak je uplatnit
  • pracují a chtěly by se rozvíjet, nebo třeba lépe sladit pracovní a osobní život
  • jsou nezaměstnané a potřebují poradit, kde a jak hledat práci, pomoci s úpravou životopisu a připravit na pohovor
  • jsou na mateřské či rodičovské a chtějí rozvíjet své schopnosti nebo se připravit na vstup na trh práce
  • mají dítě do 15 let a rády by věnovaly nějaký čas samy sobě a svému rozvoji
 • Kombinace výše zmíněných kategorií a důvodů je samozřejmě možná :-) Přesné kategorie cílových skupin spadajícíchdo našeho projektu najdete na stránkách projektu
Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů:

"Kurz mi pomohl uvědomit si své silné stránky a limity, namotivovat se ke změně. Pomohl mi v orientaci v sobě, ujasnit si svůj směr a jít k němu po krocích." Ája

"Kurz bych doporučila lidem, kteří si nevěří, neví, jaké mají silné stránky. Nebo se hledají a nevědí jak a kde začít." Lenka

Kontakt:
Lucie Tvrdíková, lucie.tvrdikova@ekskurzy.cz, tel: 774 454 970