Jak zlepšit komunikaci skrz arteterapii? Víkendový kurz - OBSAZENO

Datum
02. 12. 2022
Čas
16:30 - 19:00
Cena
kurz + ubytování zdarma
Počet volných míst
0
Lektor/ka
Markéta Melechovská
Místo konání
hotel Kanárek, Praha-Hostivař
Pro koho je kurz určen:
 • pro ženy, které na sobě chtějí pracovat a být spokojenější.
  • pomůžeme vám, ať už potřebujete pomoci ujasnit si své silné a slabé stránky, zlepšit se v komunikaci, najít novou práci, naučit se pracovat se stresem či se změnou atp.
Co se na kurzu naučíte:

CHARAKTERISTIKA WORKSHOPU:

Workshop se primárně zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností. Je rámcovaný tématy seberozvoje, zdrojů, uvědomování si místa v našich "ekosystémech". Svůj cíl naplňuje s využitím prvků eko arteterapie. Prostřednictvím výtvarné tvorby, prožitku v přírodě a následné reflexe můžeme komunikační dovednosti rozvíjet jak v rámci vzájemnosti, tak v prostoru vnitřního dialogu a v kontaktu s přírodou samotnou.

Eko Arteterapie je inovativní směr propojující hlubinnou arteterapii, ekopsychologii a transpersonální přístup. Výtvarným ateliérem se stává krajina, pomáhající zobrazovat vědomé i nevědomé části psychiky. Tvorba s podporou přírody usnadňuje aktivní vyjádření pocitů, hlubokých emocí, vzájemného sdílení zkušeností a nalézaní vnitřních zdrojů. Aplikovaná eko arteterapie umožňuje poznávat přírodu a sebe sama skrze smysly, živly, emoce, krize i příležitosti v kontextu vlastního prožitku. Efektivně pracuje s posilujícím diskomfortem, probíhá za každého počasí, v každém ročním období, za světla i za tmy. Pomáhá obnovit kreativitu a schopnost sebevyjádření jinak než slovy. Vede k proměně přístupu k sobě a umožňuje obnovit hluboký kontakt s přírodou. V rámci České republiky je jejím průkopníkem Eko Art Therapy Institut, z.s.

PROGRAM WORHSHOPU:

Z výtvarných technik nás čeká např. výtvarný dialog, mandaly malované i vytvářené v exteriéru, skupinová malba s následným „zoomováním“ a galerií, projektivní práce s „nestrukturovanou podnětovou situací“, posuvný obraz a muzikomalba, dešťomalba (když bude pršet), land art a další způsoby spolupráce s krajinou. Seznámíme se také s konceptem 54 smyslů (citlivostí) a vyzkoušíme si některé z nich zapojit v přírodě, při tvorbě a reflexi. 

Součástí programu bude také „ochutnávka“ EmotionAid©, metody vycházející ze základů Somatic Experiencing® a neurovědy. Jedná se o sadu pěti jednoduchých kroků pro samoregulaci a emoční první pomoc. EmotionAid© umožňuje snížit následky stresu v nouzových situacích i každodenním životě, vybít stres nakumulovaný v nervovém systému a v těle; předcházet profesionálnímu vyhoření a ochránit se před sekundárním traumatem, únavovým syndromem nebo emočním zraněním; posílit individuální a kolektivní odolnost, abychom se mohli úspěšně vyrovnat s hromadícími se problémy.

Důležité informace:

 • kurz je hrazen z fondů EU, proto je pro Vás ZDARMA, stejně tak i ubytování. Na Vás zbyde jen dopravit se na místo a zaplatit si stravu.

 • podmínkou účasti na kurzu je mít trvalé bydliště ve Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém kraji nebo v kraji Vysočina

 • Kurz se koná v hotelu Kanárek v Praze Hostivaři - 02. - 04. 12. 2022 v pátek začneme v 16:30, sobota 9 - cca 19:00, v neděli kurz končí cca v 16:00

 • Našeho projektu se můžou zúčastnit ženy, které se najdou v jedné z těchto kategorií:
  • studují a přemýšlí o budoucím zaměstnání, nebo o svých dovednostech a jak je uplatnit
  • pracují a chtěly by se rozvíjet, nebo třeba lépe sladit pracovní a osobní život
  • jsou nezaměstnané a potřebují poradit, kde a jak hledat práci, pomoci s úpravou životopisu a připravit na pohovor
  • jsou na mateřské či rodičovské a chtějí rozvíjet své schopnosti nebo se připravit na vstup na trh práce
  • mají dítě do 15 let a rády by věnovaly nějaký čas samy sobě a svému rozvoji
Kombinace výše zmíněných kategorií a důvodů je samozřejmě možná :-) Přesné kategorie cílových skupin spadajícíchdo našeho projektu najdete na stránkách projektu
 
Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů:

Absolvování kurzu mi přineslo vyčištění hlavy od stresu a načerpání nové energie. Markéta byla úžasná a kurz doporučuji všem. Lucie

S kurzem určitě spokojená jsem. Byl to pro mě velice příjemně strávený víkend, kdy jsem se mohla těšit z tvorby vlastní i ostatních. Odkrývání hloubky i nadhledu věcí kolem nás při procházce v lese a v tom, co jsme pak tvořily.

Kontakt:
Lucie Tvrdíková, lucie.tvrdikova@ekskurzy.cz, tel: 774 454 970