Slaďování práce a rodiny

Obecný obsah

Kurzy jsou určeny ženám, které se chystají na návrat do práce po rodičovské dovolené a hledají způsob, jak se na tuto změnu dobře připravit. Hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem je v dnešní době klíčovým tématem. Kurzy ukazují cestu, jak skloubit práci, rodinu a vlastní zájmy a přinášejí nový pohled na efektivní práci s časem. Pomáhají obnovit profesní sebevědomí a nabízí návod, jak v zaměstnání využít dovednosti získané na rodičovské dovolené.

Pří přípravě kurzů vycházíme z naší desetileté praxe se zaměstnáváním žen s malými dětmi (tato praxe byla oceněna titulem Společnost přátelská rodině) a z realizace výzkumů v oblasti flexibilních forem práce. Metody a přístupy, které nabízíme v kurzech, máme sami vyzkoušené a ověřené. Učíme pouze to, čemu sami věříme.

Máte téma, které chcete probrat individuálně? Přijďte na konzultaci s naší poradkyní.  

Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů

  • Kurz příjemným způsobem pomáhá skloubit rodinný a pracovní život a stanovit priority. Měl pro mě význam především z hlediska povzbuzení k cílenému plánování. 
    Kurz "Jak sladit práci, rodinu a mít čas na sebe" pro studenty a doktorandy Univerzity Karlovy

 

Související témata

Fotogalerie