Změňte to! - Intenzivní vzdělávací kurz a umístění na pracovní místo

Irina Milordová

Cizinci v ČR často naráží na překážky při hledání kvalifikovaného zaměstnání. Kromě jazykové bariéry a diskriminace (či zneužívání) ze strany zaměstnavatelů je jim překážkou i neznalost pracovního prostředí (pracovního zákoníku, nedostatek informací jak postupovat při hledání práce a jak se připravit na přijímací pohovor). Důsledkem je, že i vysoce kvalifikovaní migranti a migrantky pracují na špatně placených, nekvalifikovaných a nejistých pracích, často na hranici zákona. Proto je hlavním cílem projektu „Změňte to!“ pomoci těmto osobám k plnohodnotné integraci prostřednictvím nalezení a udržení legálního pracovního uplatnění, ve kterém bude plně využit jejich potenciál a kvalifikace.
 

Po velmi pozitivních zkušenostech z projektu „V práci otevřeno“, díky kterému získalo zaměstnání mnoho migrantů a migrantek, jsme se rozhodli pro další cizince realizovat dlouhodobý rozvojový program zakončený získáním práce.

První fáze programu - vzdělávací kurz

V první fázi programu pořádáme vzdělávací kurzy, kde probíhá trénink reálných situací, kterým je cílová skupina vystavena na pracovním trhu, naučí se lépe komunikovat a řešit různé situace se zaměstnavateli.

Obsah kurzů:

 • příprava na výběrové řízení: výběr inzerátu, životopis, motivační dopis, pohovor
 • trénink výběrového řízení
 • jak pracovat se svými dovednostmi, silnými a slabými stránkami
 • práva a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu
 • jazyková výbava, termíny a fráze ve výběrovém řízení a při kontaktu se zaměstnavatelem

Počet kurzů, účastníků a složení skupin:
Intenzivní kurzy se třikrát opakují od září 2012 do června 2013. V každém kurzu proběhne přibližně 40 hodin výuky a tréninku a 20 hodin domácí přípravy. Kurz má kapacitu 10 osob, celkem tedy proškolíme 30 osob.


Druhá fáze programu - umístění na pracovní místo

V druhé fázi budeme aktivině podporovat absolventy kurzu v hledání práci, pomůžeme jim najít vhodné pracovní místo a zdárně se integrovat do nového týmu spolupracovníků.

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA, JOB KLUBY

 • V rámci projektu všem účastníkům nabízíme individuální podporu - kariérní poradenství, pomoc při nostrifikaci vzdělání, podporu dalšího vzdělávání a jiné formy poradenství - dle aktuálních potřeb.
 • Po absolvování intenzivního školení se absolventi pravidelně schází v tzv. Job Clubu. Jedná se o setkání, která jsou určená především ke sdílení zkušeností s hledáním práce a po nástupu na pracovní místo. Prostřednictvím těchto setkání si absolventi posílí sebedůvěru, můžou se inspirovat ze zkušenosti kolegů a získat reálnější představu o situaci na trhu práce.

Cílová skupina:

 • cizinci a cizinky s vízem k pobytu nad 90 dnů
 • cizinci a cizinky s povolením k trvalému a dlouhodobému pobytu
 • azylanti
 • občané EU, pokud se nacházejí v ohrožené situaci na trhu práce (především z Rumunska a Bulharska)

Důležité informace:

 • Aktivity probíhají v Praze
 • Projekt je určen pro dospělé osoby starší 18 let žijící na území hl. m. Prahy
 • Kurzy a konzultační hodiny probíhají v češtině, kterou budeme dále rozvíjet. Je nutná její znalost na úrovni B1 a vyšší (B1 znamená rozumět článkům v novinách, dorozumět se v běžných životních situacích, umět psát texty z oblasti svých zájmů)
 • Veškeré aktivity nabízíme ZDARMA
 • Zajišťujeme hlídání dětí

Další informace (včetně termínů kurzu):
letáček ke stažení zde

Doba trvání celého projektu:
září 2012 – červen 2014

Kontaktní osoba:
Veronika Zemanová, veronika.zemanova@ekscr.cz
mobil: +420 774 454 528

Koordinátorka projektu:
Marianka Macková, marianka.mackova@ekscr.cz
tel.: +420 222 211 799
mobil: +420 774 454 902

Tento projekt je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita Evropským sociálním fondem a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond
Praha & EU: investujeme do Vaší budoucnosti