Setkáváte se s cizinci nebo cizinkami žijícími v Plzni, kteří se kvůli jazykové bariéře nachází v sociální izolaci?

Christo Bjalkovski

Pokud ano, pozvěte je na naše bezplatné jazykové kurzy!
Každá jazyková lekce je postavena na výuce základů češtiny a navíc obsahuje praktické informace o životě v Plzni – jak funguje doprava, kde najít lékaře, jak hledat bydlení a další.

Důležité informace:
Kurzy budou probíhat vždy v úterý od 18.00 do 20.00 hod.
První lekce začíná 25. září 2012, kurzy budou probíhat na adrese Tylova 1, Plzeň.
Není potřeba se předem hlásit ani chodit pravidelně, kurzy jsou otevřené všem.

Témata jednotlivých lekcí:
 

 
 • úterý 25. 9. 2012 Nakupování (potraviny) – letáček ke stažení zde
  Gramatika: přídavná jména (adjektiva)
 • úterý 2. 10. 2012 Orientace ve městě (zacíleno na úřady a místa důležitá pro cizince)
  Gramatika: předložky do, na, k, ke
 • úterý 9. 10. 2012 Služby (co dělat, když mi např. doma praskne voda)
  Gramatika: hodiny
 • úterý 16. 10. 2012 Seznámení + návštěva
  Gramatika: tykání a vykání, osobní zájmena, slovesa
 • úterý 30. 10. 2012 Bydlení (kde a jak hledat)
  Gramatika: čísla
 • úterý 13. 11. 2012 Doprava v Plzni (jízdné + možnosti slev apod.)
  Gramatika: podstatná jména a slovesa (mužský, ženský, střední rod)
 • úterý 20. 11. 2012 Pošta a banka (jak a kde poslat doporučený dopis, složenky, založit účet)
  Gramatika: předložky
 • úterý 27. 11. 2012 Česká kultura (svátky, tradice)
  Gramatika: slovesa
 • úterý 4. 12. 2012 Rodina
  Gramatika: osobní a přivlastňovací zájmena
 • úterý 11. 12. 2012 Lékař (kde ho najít, jak se objednat, jak pojmenovat nemoci)
  Gramatika: datum (měsíce a dny)

ZDARMA jsou všechny lekce, studijní materiály i hlídání dětí!
Výuka probíhá v češtině, naše lektorky mají zkušenost s výukou cizinců.
Kontaktní osoba pro Plzeň: Elena Zotová, elena.zotova@ekscr.cz, tel: +420 774 454 561
Koordinátorka projektu: Veronika Zemanová, veronika.zemanova@ekscr.cz, tel: +420 774 454 528

Projekt Máte šanci zapojit se! je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.