Vzdělávání

Kariérové poradenství

Poskytujete individuální pracovní poradenství či organizujete skupinové poradenské kurzy? Hledáte nové a kreativní způsoby, jak pracovat se svými klienty? Kurzy jsou určeny všem zájemcům o kariérové poradenství, ať již z řad samotných poradců nebo těch, kteří o zapojení metod kariérového rozvoje do své praxe teprve uvažují. Kurzy vychází ze zahraničních metod kariérového managementu Career Management Skills a metody pro mapování kompetencí CHQ, ve které získal celý lektorský tým certifikaci. Kurzy jsou akreditované při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podrobnější informace o kurzech, včetně termínů a přihlášek, naleznete v sekci Kurzy kariérového poradenství.

EKS je držitelkou ocenění Národní cena kariérového poradenství 2012 v kategorii kariérového poradenství pro dospělé. V roce 2013 jsme obdrželi individuální cenu za lektorskou činnost v kariérovém poradenství.

Odborné kurzy

Chcete se seznámit se s technikami, které se nám osvědčily při přípravě a vedení lekcí? Máte zájem dozvědět se více o metodách kariérového poradenství nebo získat účinné návody jak zlepšit způsob organizace vlastního času? Právě vám je určena naše nabídka kurzů uzpůsobená specifickým potřebám neziskových organizací. Naše workshopy jsou založeny na kreativních a interaktivních technikách, propojujeme vzdělávání s prvky kariérového poradenství a využíváme sebezkušenostní metody. Všechny techniky máme vyzkoušené v praxi, víme, jak fungují a jak je upravit dle potřeb klientů či organizace. Podrobnější informace o kurzech, které nabízíme, včetně termínů a přihlášek se dozvíte v sekci Odborné kurzy.

Osobní rozvoj

Máte zájem dále se rozvíjet v profesní i osobní oblasti? Přemýšlíte o změně zaměstnání či plánujete návrat do práce po rodičovské dovolené? Pak vám pomohou kurzy osobního rozvoje. Naučíte se jak mapovat a rozvíjet své silné stránky a kompetence, které jste získali v průběhu celého života a často si je ani neuvědomujete.  Vystopujete dovednosti, které vám pomáhají zvládat přelomové situace a zásadní změny ve vašem životě. Naleznete nástroje, díky kterým se tyto změny stanou dalším impulzem pro váš rozvoj. Z kurzů osobního rozvoje si odnesete nový pohled na životní situace, nad kterými přemýšlíte a ujasníte si, kterou cestou chcete dále směřovat. Podrobnější informace o kurzech, včetně termínů a přihlášek, naleznete v sekci Kurzy osobního rozvoje.

Slaďování práce a rodiny

Hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem je v dnešní době klíčovým tématem. Ve srovnání s obdobím před deseti lety musíme za čtvrt hodiny stihnout to, co dříve za hodinu. Schopnost sebeřízení a efektivní práce s časem se stává důležitou dovedností, pokud chceme být spokojeni a uspět v zaměstnání i v osobní sféře.  Pří přípravě kurzů v této oblasti vycházíme z desetileté praxe EKS jako zaměstnavatele žen s malými dětmi. Dále jako realizátora výzkumů v oblasti flexibilních forem práce a propagátora efektivního řízení času a time managementu IV. generace. Metody a přístupy, které nabízíme v kurzech, máme sami vyzkoušené a ověřené. Učíme pouze to, čemu sami věříme. Podrobné informace o připravovaných kuzech (včetně přihlášky) naleznete v sekci Slaďování práce a rodiny.

Kurzy pro migranty a migrantky

S realizací vzdělávání pro migranty a migrantky máme již více než 10-ti letou zkušenost. Náš přístup je komplexní, v kurzech propojujeme obsahovou a jazykovou výuku, kombinujeme socio-kulturní a pracovní témata a nabízíme rovněž skupinové a individuální kariérové poradenství či podporu při hledání zaměstnání či podnikání.  Základní charakteristikou naší práce je využívání interaktivních vzdělávacích metod a uplatňování genderové a kulturní senzitivity. Více se o našich kurzech dozvíte v sekci Kurzy pro migranty a migrantky.