Aktuální nabídka

Kurzy softskills pro každého
Datum kurzu Název kurzu
21. 03. 2019
NOVINKA: Vedení týmu v sociálních službách
18. 01. 2019
NOVINKA: Režisérem vlastního života
24. 01. 2019
Tajemství týmové spolupráce
22. 03. 2019
Efektivní vedení týmových porad
26. 04. 2019
NOVINKA: Aktivní naslouchání
04. 04. 2019
NOVINKA: Řízení týmů podle klíčového kvadrantu - kurz pro manažery
05. 03. 2019
Asertivita v každodenní praxi
21. 02. 2019
Komunikace bez hádek (základy nenásilné komunikace)
15. 04. 2019
Jak zvládat stres a mít víc prostoru na seberealizaci
18. 04. 2019
Jak se bránit neférovým útokům
14. 02. 2019
Prezentační dovednosti v kostce
Kurzy pro kariérové poradce
Datum kurzu Název kurzu
25. 01. 2019
80 hodinový výcvik kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
25. 01. 2019
24 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky
25. 01. 2019
16 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky
07. 02. 2019
80 hodinový kurz osobnostně profesního rozvoje pro pedagogické pracovníky
16. 04. 2019
NOVINKA: Jak rozvíjet kreativitu ve školním prostředí
19. 03. 2019
NOVINKA: Využití kreativního psaní ve škole
07. 02. 2019
NOVINKA: 16 hodin rozvoje didaktických a prezentačních dovedností pro pedagogické pracovníky
16. 05. 2019
17. 10. 2019
NOVINKA: 16 hodinový kurz komunikace pro pedagogické pracovníky
28. 02. 2019
19. 09. 2019
NOVINKA: 16 hodin manažerských dovedností pro ředitele a vedoucí pracovníky
25. 03. 2019
NOVINKA: 24 hodinový kurz stress managementu pro pedagogické pracovníky
25. 01. 2019
05. 04. 2019
Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
11. 04. 2019
NOVINKA: Rodina a škola - jsme na jedné lodi
11. 03. 2019
Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q
07. 06. 2019
Storytelling v kariérovém poradenství
13. 12. 2018
13. 05. 2019
Skupinové kariérové poradenství
21. 05. 2019
Využití obrázkových karet a fotografií v kariérovém poradenství
08. 03. 2019
Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství
14. 03. 2019
Úvod do kariérového poradenství
05. 02. 2019
Kariérové poradenství v praxi