Aktuální nabídka

Kurzy pro kariérové poradce
Datum kurzu Název kurzu
06. 11. 2018
80 hodinový výcvik kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
22. 11. 2018
24 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky
22. 11. 2018
16 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky
07. 02. 2019
80 hodinový kurz osobnostně profesního rozvoje pro pedagogické pracovníky
16. 04. 2019
NOVINKA: Jak rozvíjet kreativitu ve školním prostředí
19. 03. 2019
NOVINKA: Využití kreativního psaní ve škole
07. 02. 2019
NOVINKA: 16 hodin rozvoje didaktických a prezentačních dovedností pro pedagogické pracovníky
16. 05. 2019
17. 10. 2019
NOVINKA: 16 hodinový kurz komunikace pro pedagogické pracovníky
28. 02. 2019
19. 09. 2019
NOVINKA: 16 hodin manažerských dovedností pro ředitele a vedoucí pracovníky
25. 03. 2019
NOVINKA: 24 hodinový kurz stress managementu pro pedagogické pracovníky
22. 11. 2018
25. 01. 2019
Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
01. 11. 2018
25. 04. 2019
NOVINKA: Rodina a škola - jsme na jedné lodi
11. 03. 2019
Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q
06. 11. 2018
07. 06. 2019
Storytelling v kariérovém poradenství
13. 12. 2018
13. 05. 2019
Skupinové kariérové poradenství
26. 11. 2018
21. 05. 2019
Využití obrázkových karet a fotografií v kariérovém poradenství
08. 03. 2019
Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství
14. 03. 2019
Úvod do kariérového poradenství
04. 12. 2018
05. 02. 2019
Kariérové poradenství v praxi
Kurzy softskills pro každého
Datum kurzu Název kurzu
18. 01. 2019
NOVINKA: Režisérem vlastního života
24. 01. 2019
Tajemství týmové spolupráce
01. 11. 2018
22. 03. 2019
Efektivní vedení týmových porad
16. 11. 2018
26. 04. 2019
NOVINKA: Aktivní naslouchání
05. 11. 2018
NOVINKA: Řízení týmů podle klíčového kvadrantu - kurz pro manažery
05. 03. 2019
Asertivita v každodenní praxi
08. 11. 2018
21. 02. 2019
Komunikace bez hádek (základy nenásilné komunikace)
19. 11. 2018
15. 04. 2019
Jak zvládat stres a mít víc prostoru na seberealizaci
20. 11. 2018
18. 04. 2019
Jak se bránit neférovým útokům
29. 11. 2018
14. 02. 2019
Prezentační dovednosti v kostce
12. 11. 2018
Time management IV. generace