Skupinové kariérové poradenství

Datum
14. 05. 2018
04. 12. 2018
Čas
10:00 - 16:30
Cena
3 600 Kč
Kapacita kurzu
6-8 osob
Lektorka
Ing. Helena Košťálová
Místo konání
EKS, Polská 40, Praha 2
Pro koho je kurz určen: 

Vybírat můžete ze dvou termínů: 14.5.2018 nebo 4.12.2018.

Podrobné informace o kurzu, spolu s přihlašovacím formulářem, naleznete na našich nových webových stránkách zde.

 

Kurz je určen zkušeným profesionálním poradcům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají.

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • uvažujete o zapojení skupinových technik do vaší poradenské praxe
  • organizujete skupinové poradenské kurzy (job cluby v sociálních službách, na úřadech práce, poradenství na vysokých školách)
  • chcete vědět, jak odhalit skrytý potenciál svých klientů 

Obsah kurzu: 

Na workshopu se seznámíme s principy skupinového kariérového poradenství a vyzkoušíme si různé metody skupinové práce (např. modelové situace a rolové hry, diskuse se společným cílem nebo případové studie). Zaměříme se především na aktivity, které nám pomohou identifikovat kompetence klientů na základě jejich výkonu ve sledovaných aktivitách. Osvojíme si praktické techniky pro rozvoj komunikačních dovedností klientů. Nacvičíme si také dávání okamžité zpětné vazby klientům.

Každý/á účastník/ice kurzu získá zásobník aktivit využitelných pro jakoukoliv cílovou skupinu s kopírovatelnými pracovními listy.

Co se na kurzu naučíte: 
  • jak identifikovat a rozvíjet kompetence klientů pomocí skupinových aktivit 
  • netradiční techniky pro rozvoj komunikačních dovedností klientů
  • jak předávat zpětnou vazbu s důrazem na pozitivní výkon klientů

(Nejen) k tématu kariérového poradenství jsme vydali několik publikací, které najdete ke stažení zde.

Kdo vás bude školit: 

 

Unikátní schopností Žanety Konečné je propojování marketingu s psychologií. Čerpá zkušenosti ze své praxe v tvorbě značky a reklamy, které spojuje se znalostí psychologie a lidské osobnosti. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a certifikátu kariérové poradenství v praxi, akreditovaného MŠMT.

 

 

Kontakt: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz

Přihláška na kurz

Účastník
Účastník 1
Účastník 2
Účastník 3
Účastník 4
Účastník 5
Účastník 6
Účastník 7
Účastník 8
Účastník 9
Účastník 10

Fakturační údaje

* V případě, že se na kurz hlásíte jako fyzická osoba, prosím, vyplňte své jméno a datum narození.

Přihlášení na kurz:

§  Vaše místo je rezervováno až po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany EKS na adresu uvedenou v přihlášce. Na každou doručenou „přihlášku“ vždy zareagujeme e-mailem buď zasláním potvrzení o registraci účastníka na kurz spolu se zálohovou fakturou, nebo zasláním instrukcí jak postupovat v případě plné kapacity kurzu.

Platební podmínky:

§  Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 86-8971530297/0100 (KB) na základě zálohové faktury, kterou obdržíte (v případě zájmu vám ji zašleme také v tištěné formě na fakturační adresu uvedenou v „přihlášce“).

Obchodní a storno podmínky:

§  Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání „přihlášky“ stává závazným.

§  Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.

§  Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

§  Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

§  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

§  Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

§  EKS si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

§  EKS se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Odesláním „přihlášky“ souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti EKS. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb.