NOVINKA: Švýcarská metoda mapování kompetencí CH-Q

Datum
29. 01. 2018
23. 04. 2018
Čas
9:00 - 17:00
Cena
17 900 Kč
Kapacita kurzu
12 osob
Lektorka
Ing. Helena Košťálová
Místo konání
EKS, Polská 1505/40, Praha 2
Pro koho je kurz určen: 

40 hodinový kurz výcvikového typu pro všechny, kteří chtějí začít s poskytováním kariérového poradenství, případně prohloubit své dosavadní znalosti a opřít je o ucelený koncept metody CH-Q. Absolventi kurzu mají kromě akreditovaného certifikátu u MPSV a MŠMT možnost získat i prestižní švýcarskou certifikaci CH-Q (administrativní poplatek za vyřízení certifikace 1300,-).

1. běh kurzu se koná ve dnech 29.-31.1. a 26.-27.2. 2018.

2. běh kurzu se koná ve dnech 23.-25.4. a 28.-29.5.2018.

Podrobné informace o kurzu, spolu s přihlašovacím formulářem, naleznete na našich nových webových stránkách zde.

Co se na kurzu naučíte: 
 • seznámíte se s unikátní metodou CH-Q, která pomáhá najít, popsat a změřit formální i neformální kompetence získané v průběhu celého života
 • vyzkoušíte si řadu diagnostických metod mapujících kompetence netradiční formou bez testů
 • naučíte se, jak kompetence odhalovat u druhých a jak je podpořit v samostatném rozhodování a plánování vlastní vzdělávací či profesní dráhy
 • vypracujete si kariérní portfolio a plán dalšího profesního rozvoje, na které dostanete zpětnou vazbu
 • získáte prestižní švýcarskou certifikaci o absolvování kurzu

Rozpis termínů konání kurzu 1. běhu:

 • I. blok 29-31. 1. 2018
  • 29. 1. 2018, 9:00-17:00
  • 30. 1. 2018, 9:00-17:00
  • 31. 1. 2018,  9:00- 15:00
 • II. blok 26-27. 2. 2018
  • 9:00-17:00

Rozpis termínů konání kurzu 2. běhu:

 • I. blok 23.-25.4.2018
  • 23. 4. 2018, 9:00-17:00
  • 24. 4. 2018, 9:00-17:00
  • 25. 4. 2018,  9:00- 15:00
 • II. blok 28-29.5. 2018
  • 9:00-17:00

Program kurzu (totožný pro oba dva běhy):

1. Blok (3 dny) – Hledání zdrojů kompetencí a kvalit v kontextu minulých zkušeností

 • seznámení s metodikou mapování kompetencí CH-Q a jak ji při práci s klienty využít
 • jak rozpoznat, které události jsou klíčové a jak s nimi dále pracovat
 • kvality v kontextu (kdy klíčové kvality pomáhají a kdy škodí)
 • diagnostika kvalit
 • životní a pracovní hodnoty (co je důležité v práci i osobním životě)

2. Blok (2 dny) – Identifikace potřeb, které jsou v souladu s aktuální životní situací, vize do budoucna

 • práce se změnou
 • zpětná vazba na kompetence a kvality od okolí
 • zdroje vnitřní motivace a jak s nimi pracovat
 • různorodé přístupy k rozhodování a identifikaci kariérního cíle
 • kritického zhodnocení aktuální situace a sestavení plánu dalšího rozvoje

Samostatná práce po skončení kurzu (cca 20 hodin):

 • příprava portfolia (utřídění vlastních kvalit, schopností a dovedností)
 • příprava akčního plánu dalšího rozvoje
 • týká se zejména zájemců o švýcarský certifikát
Kdo vás bude školit: 

Helena Košťálová více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků. Helena Košťálová je historicky první držitelkou ceny pro jednotlivce v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Porotci a porotkyně soutěže, kterou organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ocenili v roce 2013 výsledky její dlouholeté práce.

 

Lektorka kurzu Mgr. Ivana Šindlerová je zakladatelkou a manažerkou EKS a také autorkou vzdělávacích metodik a kvalitativních výzkumů z oblasti pracovních podmínek znevýhodněných skupin. V lektorské práci se zaměřuje na trénink dovedností pro uplatnění na trhu práce (assessment centra a nácviky přijímacích pohovorů) a kurzy osobního rozvoje. Ze své dlouholeté zkušenosti s managementem vzdělávací organizace čerpá při vedení kurzů pro vedoucí pracovníky, zaměřených na výběr kvalitních zaměstnanců, vedení a rozvoj týmů. Je propagátorkou time managementu IV. generace a nástrojů pro slaďování pracovního a osobního života. Věnuje se rovněž individuálnímu karierovému poradenství. Od roku 2013 je frekventantkou výcviku v Rogersovské psychoterapii.

 

 

Kontakt: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz
Účastník
Účastník 1
Účastník 2
Účastník 3
Účastník 4
Účastník 5
Účastník 6
Účastník 7
Účastník 8
Účastník 9
Účastník 10

Fakturační údaje

* V případě, že se na kurz hlásíte jako fyzická osoba, prosím, vyplňte své jméno a datum narození.

Přihlášení na kurz:

§  Vaše místo je rezervováno až po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany EKS na adresu uvedenou v přihlášce. Na každou doručenou „přihlášku“ vždy zareagujeme e-mailem buď zasláním potvrzení o registraci účastníka na kurz spolu se zálohovou fakturou, nebo zasláním instrukcí jak postupovat v případě plné kapacity kurzu.

Platební podmínky:

§  Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 86-8971530297/0100 (KB) na základě zálohové faktury, kterou obdržíte (v případě zájmu vám ji zašleme také v tištěné formě na fakturační adresu uvedenou v „přihlášce“).

Obchodní a storno podmínky:

§  Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání „přihlášky“ stává závazným.

§  Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.

§  Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

§  Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

§  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

§  Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

§  EKS si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

§  EKS se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Odesláním „přihlášky“ souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti EKS. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb.