NOVINKA: Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q

Datum
10. 10. 2018
11. 03. 2019
Čas
9:00 - 17:00
Cena
17 900 Kč
Kapacita kurzu
12 osob
Lektorka
Ing. Helena Košťálová
Místo konání
EKS, Polská 1505/40, Praha 2
Pro koho je kurz určen: 

40 hodinový kurz výcvikového typu pro všechny, kteří chtějí začít s poskytováním kariérového poradenství, případně prohloubit své dosavadní znalosti a opřít je o ucelený koncept metody CH-Q. Absolventi kurzu mají kromě akreditovaného certifikátu u MPSV a MŠMT možnost získat i prestižní švýcarskou certifikaci CH-Q (administrativní poplatek za vyřízení certifikace 1300,-).

1. běh kurzu se koná ve dnech 29.-31.1. a 26.-27.2. 2018 (lektorky H. Košťálová a M. Cudlínová)

2. běh kurzu se koná ve dnech 23.-25.4. a 28.-29.5.2018 (lektorky H. Košťálová a Ž. Konečná)

Podrobné informace o kurzu, spolu s přihlašovacím formulářem, naleznete na našich nových webových stránkách zde.

Co se na kurzu naučíte: 
 • seznámíte se s unikátní metodou CH-Q, která pomáhá najít, popsat a změřit formální i neformální kompetence získané v průběhu celého života
 • vyzkoušíte si řadu diagnostických metod mapujících kompetence netradiční formou bez testů
 • naučíte se, jak kompetence odhalovat u druhých a jak je podpořit v samostatném rozhodování a plánování vlastní vzdělávací či profesní dráhy
 • vypracujete si kariérní portfolio a plán dalšího profesního rozvoje, na které dostanete zpětnou vazbu
 • získáte prestižní švýcarskou certifikaci o absolvování kurzu

Rozpis termínů konání kurzu 1. běhu:

 • I. blok 29-31. 1. 2018
  • 29. 1. 2018, 9:00-17:00
  • 30. 1. 2018, 9:00-17:00
  • 31. 1. 2018,  9:00- 15:00
 • II. blok 26-27. 2. 2018
  • 9:00-17:00

Rozpis termínů konání kurzu 2. běhu:

 • I. blok 23.-25.4.2018
  • 23. 4. 2018, 9:00-17:00
  • 24. 4. 2018, 9:00-17:00
  • 25. 4. 2018,  9:00- 15:00
 • II. blok 28-29.5. 2018
  • 9:00-17:00

Program kurzu (totožný pro oba dva běhy):

1. Blok (3 dny) – Hledání zdrojů kompetencí a kvalit v kontextu minulých zkušeností

 • seznámení s metodikou mapování kompetencí CH-Q a jak ji při práci s klienty využít
 • jak rozpoznat, které události jsou klíčové a jak s nimi dále pracovat
 • kvality v kontextu (kdy klíčové kvality pomáhají a kdy škodí)
 • diagnostika kvalit
 • životní a pracovní hodnoty (co je důležité v práci i osobním životě)

2. Blok (2 dny) – Identifikace potřeb, které jsou v souladu s aktuální životní situací, vize do budoucna

 • práce se změnou
 • zpětná vazba na kompetence a kvality od okolí
 • zdroje vnitřní motivace a jak s nimi pracovat
 • různorodé přístupy k rozhodování a identifikaci kariérního cíle
 • kritického zhodnocení aktuální situace a sestavení plánu dalšího rozvoje

Samostatná práce po skončení kurzu (cca 20 hodin):

 • příprava portfolia (utřídění vlastních kvalit, schopností a dovedností)
 • příprava akčního plánu dalšího rozvoje
 • týká se zejména zájemců o švýcarský certifikát
Kdo vás bude školit: 

Helena Košťálová více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků. Helena Košťálová je historicky první držitelkou ceny pro jednotlivce v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Porotci a porotkyně soutěže, kterou organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ocenili v roce 2013 výsledky její dlouholeté práce.

 

 

Unikátní schopností Žanety Konečné je propojování marketingu s psychologií. Čerpá zkušenosti ze své praxe v tvorbě značky a reklamy, které spojuje se znalostí psychologie a lidské osobnosti. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a certifikátu kariérové poradenství v praxi, akreditovaného MŠMT.

 

 

 

Markéta Cudlínová vystudovala sociální práci a v EKS pracuje již 6 let jako lektorka kurzů osobního rozvoje a kariérová poradkyně. Už od dětství ji provází kreativita – od vymýšlení improvizovaných divadelních představení a her až po tvořivý přístup při psaní textů. A tento hravý styl přenesla i do své práce. V kurzech a při poradenské práci ráda využívá netradiční aktivity a pomůcky, které účastníkům pomáhají objevovat nové souvislosti. Při tvorbě publikací a metodik klade hlavní důraz na praktičnost předávaných informací a odlehčenou, čtivou formu. Zaměřuje se převážně na metody kariérového poradenství a jak je lze propojit se vzděláváním. Lektoruje skupinové kurzy osobního a profesního rozvoje, které jsou určeny dlouhodobě nezaměstnaným a rodičům malých dětí. Ujasnit si další profesní směřování pomáhá účastníkům také v rámci individuálních kariérových konzultací. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CH-Q v oblasti mapování kvalit a kompetencí a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. 

 

 

Kontakt: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz