Kariérové poradenství v praxi

Datum
13. 02. 2018
23. 10. 2018
Čas
10:00 - 16:30
Cena
3 600 Kč
Kapacita kurzu
6-8 osob
Lektorka
Mgr. Žaneta Konečná
Místo konání
EKS, Polská 1505/40, Praha 2
Pro koho je kurz určen: 

Vybírat můžete ze dvou termínů: 13.2.2018 nebo 23.10.2018

Podrobné informace o kurzu, spolu s přihlašovacím formulářem, naleznete na našich nových webových stránkách zde.

 

Kurz je určen všem zájemcům o kariérové poradenství (kariéroví poradci či ti, kteří o zapojení metod kariérového rozvoje do své praxe teprve uvažují).

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • poskytujete individuální pracovní poradenství
  • organizujete skupinové poradenské kurzy (job cluby, poradenství na školách)
  • hledáte inspiraci pro vaši poradenskou práci

Obsah kurzu:

Kurz vychází z konceptu kariérového managementu „Career management skills“, který klade důraz na práci s kompetencemi účastníků poradenství (inspirováno kanadským a švýcarským know how). Zaměříme se především na nástroje, které nám pomohou identifikovat kvality a silné stránky.  Osvojíme si praktické techniky zaměřené na rozvoj dovedností při hledání vhodného profesního uplatnění. Vyzkoušíme si, které z nich lze použít při skupinovém poradenství (například v job clubech).  Naučíme se, jak přizpůsobovat metody kariérového poradenství různým cílovým skupinám (od žáků základních škol až k dospělým se specifickými vzdělávacími potřebami). Seznámíme se s konceptem kompetenčního portfolia a postupy, jak s ním pracovat s klienty při volbě povolání nebo přípravě na pracovní pohovor.

Kurz je akreditován MŠMT ČR.

Co se na kurzu naučíte: 
  • jak rozvíjet kompetence klientů pomocí technik kariérového poradenství
  • moderní metody kariérového poradenství pro různé cílové skupiny
  • připravit, provést a vyhodnotit sebezkušenostní cvičení se svými klienty
  • jak využít portfolio v poradenské praxi

(Nejen) k tématu kariérového poradenství jsme vydali několik publikací, které najdete ke stažení zde.

Kdo vás bude školit: 

Unikátní schopností Žanety Konečné je propojování marketingu s psychologií. Čerpá zkušenosti ze své praxe v tvorbě značky a reklamy, které spojuje se znalostí psychologie a lidské osobnosti. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a certifikátu kariérové poradenství v praxi, akreditovaného MŠMT.

 

Kontakt: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz
Účastník
Účastník 1
Účastník 2
Účastník 3
Účastník 4
Účastník 5
Účastník 6
Účastník 7
Účastník 8
Účastník 9
Účastník 10

Fakturační údaje

* V případě, že se na kurz hlásíte jako fyzická osoba, prosím, vyplňte své jméno a datum narození.

Přihlášení na kurz:

§  Vaše místo je rezervováno až po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany EKS na adresu uvedenou v přihlášce. Na každou doručenou „přihlášku“ vždy zareagujeme e-mailem buď zasláním potvrzení o registraci účastníka na kurz spolu se zálohovou fakturou, nebo zasláním instrukcí jak postupovat v případě plné kapacity kurzu.

Platební podmínky:

§  Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 86-8971530297/0100 (KB) na základě zálohové faktury, kterou obdržíte (v případě zájmu vám ji zašleme také v tištěné formě na fakturační adresu uvedenou v „přihlášce“).

Obchodní a storno podmínky:

§  Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání „přihlášky“ stává závazným.

§  Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.

§  Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

§  Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

§  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

§  Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

§  EKS si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

§  EKS se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Odesláním „přihlášky“ souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti EKS. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb.