Asertivita v každodenní praxi

Datum
05. 03. 2019
Čas
9:00 - 15:00
Cena
2400
Kapacita kurzu
6 - 8 osob
Lektorka
Mgr. Ivana Šindlerová
Místo konání
EKS, Polská 1505/40, Praha 2
Pro koho je kurz určen:

Vybírat můžete ze dvou termínů: 26.3.2018 nebo 15.10.2018

Podrobné informace o kurzu, spolu s přihlašovacím formulářem, naleznete na našich nových webových stránkách zde.

Kdo vás bude školit:

Lektorka kurzu Mgr. Ivana Šindlerová je zakladatelkou a manažerkou EKS a také autorkou vzdělávacích metodik a kvalitativních výzkumů z oblasti pracovních podmínek znevýhodněných skupin. V lektorské práci se zaměřuje na trénink dovedností pro uplatnění na trhu práce (assessment centra a nácviky přijímacích pohovorů) a kurzy osobního rozvoje. Ze své dlouholeté zkušenosti s managementem vzdělávací organizace čerpá při vedení kurzů pro vedoucí pracovníky, zaměřených na výběr kvalitních zaměstnanců, vedení a rozvoj týmů. Je propagátorkou time managementu IV. generace a nástrojů pro slaďování pracovního a osobního života. Věnuje se rovněž individuálnímu karierovému poradenství. Od roku 2013 je frekventantkou výcviku v Rogersovské psychoterapii.

Kontakt:
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz