NOVINKA: Jak na prokrastinaci

Pro koho je kurz určen: 

Všem, kteří se potýkají s prokrastinací a ví o tom, a také těm, kteří si v poslední době všimli, že některé úkoly ne a ne udělat.   

Kurz je určen právě vám, pokud:

  • máte pocit, že nic nestíháte
  • sunete před sebou nesplněné úkoly, které se hromadí
  • odkládáte rozhodování

Obsah kurzu:

Na kurzu si nejdříve ujasníme, co prokrastinace vlastně je a co není. Podíváme se na různé projevy typické pro prokrastinaci a zjistíme, jak na tom každý z nás je. Každý si zmapuje vlastní příčiny toho, proč některé věci zkrátka nelze udělat hned a nalezne důvody, které mu mohou bránit v rozhodování a proaktivitě.

Pomocí individuálních i skupinových cvičení objevíte zdroje vaší vnitřní motivace a lépe se seznámíte s vašimi silnými stránkami. Oba tyto pomocníky se naučíte využívat v každodenním životě v boji s prokrastinací. Pokusíme se najít cestu ke změně zavedených stereotypů ve vašem chování a překonávání nechutí k některým činnostem. Předáme si pár tipů, jak začít se sebedisciplínou. 

Co se na kurzu naučíte: 
  • ujasníte si hlavní příčiny vaší prokrastinace
  • budete znát zdroje vaší vnitřní motivace a silné stránky, které nasadíte proti prokrastinaci
  • získáte praktické tipy pro pozvolné zavádění změn 
Kdo vás bude školit: 

Lektorka kurzu Mgr. Ivana Šindlerová je zakladatelkou a manažerkou EKS a také autorkou vzdělávacích metodik a kvalitativních výzkumů z oblasti pracovních podmínek znevýhodněných skupin. V lektorské práci se zaměřuje na trénink dovedností pro uplatnění na trhu práce (assessment centra a nácviky přijímacích pohovorů) a kurzy osobního rozvoje. Ze své dlouholeté zkušenosti s managementem vzdělávací organizace čerpá při vedení kurzů pro vedoucí pracovníky, zaměřených na výběr kvalitních zaměstnanců, vedení a rozvoj týmů. Je propagátorkou time managementu IV. generace a nástrojů pro slaďování pracovního a osobního života. Věnuje se rovněž individuálnímu karierovému poradenství. Od roku 2013 je frekventantkou výcviku v Rogersovské psychoterapii. 

Kontakt pro objednání kurzu: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz