Archiv projektů

Název Délka trvání Anotace Donor
Na cestě do práce
Únor 2013 – Červen 2015
Vzdělávací program je určen migrantům a migrantkám žijícím v Plzeňském a Středočeském kraji. Vzhledem k tomu, že cílová skupina je značně diverzifikovaná (délka pobytu v ČR, úroveň českého jazyka, pracovní...
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR
European Migrant Adviser Toolkit
Duben 2011 – Březen 2013
Mezinárodní projekt je zaměřen na podporu integrace migrantů a migrantek na trh práce. Cílem projektu je vytvořit univerzálně přenosnou metodiku, která bude zdarma nabídnuta všem lektorům a institucím, které...
Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci
Integraction
Srpen 2011 – Červenec 2013
EKS ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Velké Británie (Praxis a The Gilfillan Partnership) a ze Španělska (Fundacion Laboral Del Metal) vytvořila sdílený prostor pro propagaci těch nejúspěšnějších...
Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci
Máte šanci zapojit se!
Červenec 2011 – Duben 2014
Cílem projektu je poskytnut migrantům a migrantkám dostatek znalostí a dovedností k posílení jejich ekonomické nezávislosti, soběstačnosti, samostatnému řešení problémů a využívání dostupných služeb...
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR
Podnikání – vaše šance
Duben 2011 – Březen 2013
Cílem projektu „Podnikání – vaše šance“ bylo podpořit podnikatelské záměry migrantů a migrantek a usnadnit jim tím přístup na český pracovní trh. Projekt byl koncipován jako vzdělávací kurz, který zahrnoval...
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR
Změňte to!
Září 2012 – Červen 2014
Intenzivní vzdělávací kurz a kariérové poradenství pro uplatnění na českém trhu práce je určen pro kvalifikované migranty a migrantky s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy.
Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu hlavního města Prahy

Stránky