Poptávkové řízení na dodavatele e-learningového portálu

Martin Petráš

Podnikáte v oblasti IT? Máte zkušenosti s tvorbou e-learningových portálů či realizací podobných zakázek? Pak hledáme právě vás!

EKS vyhlašuje konkurz na dodavatele technického řešení e-learningového portálu, včetně grafického zpracování, který bude spuštěn v rámci projektu Inkluzivní principy ve vzdělávání. Portál bude obsahovat kurzy pro osoby pracující s lidmi se specifickými potřebami (např. s migranty, seniory apod.)

Našim základním požadavkem na dodavatele je kreativní a flexibilní přístup. Podmínkou je také předchozí zkušenost s tvorbou e-learningového portálu, případně realizací obdobné zakázky.

Chcete se dozvědět víc? Seznamte se se zadávací dokumentací.

Vaše nabídky zasílejte v písemné podobě do 19. 9. 2014, 16:00 na e-mailovou adresu martin.petras@ekscr.cz, případně v tištěné podobě na adresu Evropská kontaktní skupina, Dejvická 28, 160 00 Praha 6. Přílohou nabídky je čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a krycí list.

Těšíme se na Vaše návrhy!

Tým EKS

 

Projekt je financován z Operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost a Státního rozpočtu ČR.