Když kvalifikace nestačí

Marianka Macková

Seminář na téma jak lépe využít potenciál kvalifikovaných migrantů a migrantek na pracovním trhu v ČR realizovala Evropská kontaktní skupina začátkem měsíce června. Cílem semináře bylo představit zástupcům státních, neziskových či vzdělávacích organizací unikátní metodiku a inspirovat je při práci s migranty a migrantkami. Metodiku, která pomůže kvalifikovaným cizincům adekvátně uplatnit své vzdělání a praxi na českém trhu práce, rozpracovala Evropská kontaktní skupina v uplynulých dvou letech v rámci projektu „V práci otevřeno“.

Ukrajinský inženýr pracující jako pomocný dělník – to je jev, se kterým se setkáme na řadě českých staveb. Zaměstnavatelé tak zbytečně plýtvají lidským potenciálem. Vysoce kvalifikovaní migranti/ky často pracují na špatně placených, nekvalifikovaných a nejistých pracovních místech a někteří se tak dostávají na samotnou hranici zákona. To je dáno především bariérami, na které naráží – počínaje omezenou znalostí češtiny, nedostatečnou orientací v pracovním prostředí až po diskriminaci a zneužití ze strany některých zaměstnavatelů. S tím logicky souvisí i ztráta důvěry ve vlastní schopnosti a rezignace na vlastní snahu hledat si kvalifikované zaměstnání.

Na semináři jsme představili jak přizpůsobit kariérové poradenství konkrétním potřebám této cílové skupiny, tak aby se migrantům a migrantkám podařilo bariéry překonávat a zajistit si důstojné místo na českém pracovním trhu.

Tři praktické workshopy umožnily účastníkům a účastnicím semináře vyzkoušet si „na vlastní kůži“ některé použité techniky

Workshop „Hledání vnitřního potenciálu a práce s úspěchy“
Práce s vnitřním potenciálem je při hledání vhodného zaměstnání zásadní. Uchazeč o práci si musí být vědom vlastních silných stránek, aby věděl, co může budoucímu zaměstnavateli nabídnout, co by měl dále rozvíjet, nebo čemu by se chtěl v budoucnu věnovat. Pokud budou naši klienti hledat konkrétní příklady a důkazy o svých kvalitách, budou také schopni jistěji vystupovat na pracovním pohovoru.

Workshop „Role kulturních hodnot při výběru zaměstnání“
Při kariérovém poradenství migrantů a migrantek zaměřeném na vstup na trh práce věnujeme velkou pozornost samotnému výběru vhodné pracovní pozice. Aby byl člověk v zaměstnání spokojený, měl by si vybrat práci, která je v souladu s jeho hodnotami. Cílem tohoto workshopu byla konfrontace různých hodnotových systémů.
„Srovnání vlastních pracovních a kulturních hodnot, zamyšlení se nad tím, kdy se tyto hodnoty začaly formovat a jakou při tom hraje roli kultura, hodnotili účastníci workshopu jako velmi inspirativní,“ uvedla Markéta Cudlínová, lektorka EKS.

Workshop „Assessment centrum v kontextu vzdělávání cizinců“
Cílem tohoto workshopu bylo účastníkům a účastnicím ukázat, jak lze využít speciální formu výběrového řízení pro přípravu úspěšného vstupu cizinců a cizinek na trh práce.

Na závěr semináře proběhla diskuze se dvěma absolventkami projektu – Anastasií Merkulyevou a Alenou Khayrullinou. Obě hovořily o svých zkušenostech s výběrovým řízením v jejich zemi původu, v čem se tyto jejich zkušenosti liší od českého systému, a jak využily poznatky z programu nabízeného EKS.
„Kurz V práci otevřeno mi pomohl orientovat se, zjistit jak to funguje v České republice, hodně důležitý byl pro mě nácvik pohovoru, navíc mi kurz posílil sebevědomí,“ řekla Anastasia, která získala práci v české firmě několik měsíců po absolvování kurzu. „Byla to pro mě první zkušenost s pohovorem v češtině. Využila jsem také informace jak napsat životopis a motivační dopis, to mi pomohlo získat místo asistentky učitele,“ dodala Alena, která do práce nastoupí v září letošního roku.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu „V práci otevřeno“, který je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita Evropským sociálním fondem a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti