Aktuální projekty

Název Délka trvání Anotace Donor
Diversity in Career Counselling (Diverzita v kariérovém poradenství)
Září 2015 – Srpen 2017
Cílem projektu je mezinárodní výměna praktických zkušeností v oblasti kariérového poradenství napříč sektory. Mezi partnery jsou univerzity, vzdělávací instituce i komunitní centra. Projekt je zaměřen na...
Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)
Hledejme po-volání
Srpen 2016 - Červenec 2019
Projekt je zaměřen na podporu a aktivizaci sociálně vyloučených osob (dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče včetně samoživitelů). Klíčovou aktivitou je sebezkušenostní rozvojový program, který probíhá formou...
Projekt "Hledejme po-volání" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
Cesta za sebedůvěrou
Září 2016 - Srpen 2018
Projekt se zaměřuje na řešení sociálního vyloučení a diskriminaci matek malých dětí, žen samoživitelek a nezaměstnaných žen v obcích Nového Města na Moravě a Dvora Králové nad Labem. Prostřednictvím...
Projekt "Cesta za sebedůvěrou" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001158) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
Práce bez předsudků
leden 2017 – prosinec 2018
Projekt se zaměřuje na nerovné postavení žen na trhu práce. Jeho cílem je podpořit opatření, která povedou ke snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce. Klíčovou aktivitou je tvorba metodiky pro...
Projekt "Práce bez předsudků" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003437) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.