Aktuální projekty

Název Délka trvání Anotace Donor
Inspirace a inovace v kariérovém poradenství
Červen 2015- Červen 2016
Cílem projektu je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového poradenství v ČR. Většina týmu, který se podílí...
Erasmus+ Programme of the European Union
Diversity in Career Counselling (Diverzita v kariérovém poradenství)
Září 2015 – Srpen 2017
Cílem projektu je mezinárodní výměna praktických zkušeností v oblasti kariérového poradenství napříč sektory. Mezi partnery jsou univerzity, vzdělávací instituce i komunitní centra. Projekt je zaměřen na...
Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)
Hledejme po-volání
Srpen 2016 - Červenec 2019
Projekt je zaměřen na podporu a aktivizaci sociálně vyloučených osob (dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče včetně samoživitelů). Klíčovou aktivitou je sebezkušenostní rozvojový program, který probíhá formou...
Projekt "Hledejme po-volání" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.