Aktuální projekty

Název Délka trvání Anotace Donor
Inkluzivní principy ve vzdělávání
Květen 2014- Červen 2015
Projekt usiluje o zavádění principů inkluzivního vzdělávání do vzdělávání dospělých. Zaměřuje se na lektory a metodiky, kteří působí v oblasti dalšího vzdělávání. Cílem je vytvořit metodiku, která nabídne...
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, státní rozpočet ČR.
Rovné příležitosti na každý den
Září 2014- Listopad 2015
Cílem partnerského projektu tří organizací je motivovat většinovou ženskou populaci k zájmu o rovné příležitosti (RP) prostřednictvím originální publikace a zároveň podpořit skupinu žen na Vysočině k...
Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy Program Dejme (že)nám
Práce jako cesta k integraci
Únor 2015 - Říjen 2015
Cílem projektu je pomocí vzdělávání a poradenství podpořit migranty a migrantky při hledání pracovního uplatnění a při integraci na český trh práce obecně. Vzhledem k tomu, že tato cílová skupina je značně...
Operační program Praha - Adaptabilita a rozpočet hlavního města Prahy
Lidská práva nediskriminují
Duben 2015 - Březen 2016
Cílem projektu je posílit dodržování lidských práv cizinců žijících v ČR v každodenní praxi, a to prostřednictvím vzdělávání a poradenství určené cizincům a osvětových aktivit pro majoritní společnost....
Projekt „Lidská práva se nediskriminují“ ( číslo projektu 3710071 ) je financován z prostředků FNNO.
Na cestě do práce
Únor 2013 – Červen 2015
Vzdělávací program je určen migrantům a migrantkám žijícím v Plzeňském a Středočeském kraji. Vzhledem k tomu, že cílová skupina je značně diverzifikovaná (délka pobytu v ČR, úroveň českého jazyka, pracovní...
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR