Aktuální projekty

Název Délka trvání Anotace Donor
Lidská práva nediskriminují
Duben 2015 - Březen 2016
Cílem projektu je posílit dodržování lidských práv cizinců žijících v ČR v každodenní praxi, a to prostřednictvím vzdělávání a poradenství určené cizincům a osvětových aktivit pro majoritní společnost....
Projekt „Lidská práva nediskriminují“ (číslo projektu 3710071) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Inspirace a inovace v kariérovém poradenství
Červen 2015- Červen 2016
Cílem projektu je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového poradenství v ČR. Většina týmu, který se podílí...
Erasmus+ Programme of the European Union
Diversity in Career Counselling (Diverzita v kariérovém poradenství)
Září 2015 – Srpen 2017
Cílem projektu je mezinárodní výměna praktických zkušeností v oblasti kariérového poradenství napříč sektory. Mezi partnery jsou univerzity, vzdělávací instituce i komunitní centra. Projekt je zaměřen na...
Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)