Aktuální projekty

Název Délka trvání Anotace Donor
Rovné příležitosti na každý den
Září 2014- Listopad 2015
Cílem partnerského projektu tří organizací je motivovat většinovou ženskou populaci k zájmu o rovné příležitosti (RP) prostřednictvím originální publikace a zároveň podpořit skupinu žen na Vysočině k...
Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy Program Dejme (že)nám
Práce jako cesta k integraci
Únor 2015 - Říjen 2015
Cílem projektu je pomocí vzdělávání a poradenství podpořit migranty a migrantky při hledání pracovního uplatnění a při integraci na český trh práce obecně. Vzhledem k tomu, že tato cílová skupina je značně...
Operační program Praha - Adaptabilita a rozpočet hlavního města Prahy
Lidská práva nediskriminují
Duben 2015 - Březen 2016
Cílem projektu je posílit dodržování lidských práv cizinců žijících v ČR v každodenní praxi, a to prostřednictvím vzdělávání a poradenství určené cizincům a osvětových aktivit pro majoritní společnost....
Projekt „Lidská práva nediskriminují“ (číslo projektu 3710071) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Inspirace a inovace v kariérovém poradenství
Červen 2015- Červen 2016
Cílem projektu je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového poradenství v ČR. Většina týmu, který se podílí...
Erasmus+ Programme of the European Union